నా పేరు సూర్య ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్       2018-05-12   02:50:03  IST  Raghu V

Nizam- 11.08 Cr
Ceeded- 5.90 Cr
UA- 4.47 Cr
West- 2.47 Cr
East- 3.20 Cr
Guntur- 3.80 Cr
Krishna- 2.31 Cr
Nellore- 1.36 Cr

AP & Nizam share- 34.59 Cr

Karnataka – 5 Cr
USA – 1.59 Cr
ROI + ROW – 3.40 Cr

Worldwide share – 44.88 cr

* BAD trend.

* Will end up as a huge FLOP