నదులలో చిల్లర పైసలు మరియు పండ్లు ఎందుకు వేస్తారో తెలుసా ?  

Myth Of Throwing Coins In Water-myth Of Throwing

సాధారణంగా నదిలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు లేదా నది మీదుగా బస్సులో గాని రైలులో గాని ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు చిల్లర డబ్బులు లేదా పండ్లు వేసి నమస్కరించటం తరచుగా చూస్తూనే ఉంటాం. ఈ ఆచారం మన పూర్వీకుల నుంచి వచ్చింది. జీవరాశికి ఆకలి దప్పులు తీర్చే నదులను దేవతలుగా భావించి ఆరాధించడం మన సంప్రదాయం..

నదులలో చిల్లర పైసలు మరియు పండ్లు ఎందుకు వేస్తారో తెలుసా ?-Myth Of Throwing Coins In Water

ఈ కారణంగానే నదీమ తల్లికి కానుకలుగా చిల్లర డబ్బులు … నైవేద్యంగా పండ్లు సమర్పిస్తూ వుంటారు. ఇక ఈ ఆచారం వెనుక మరో ప్రయోజనం కూడా ఉంది.పూర్వం ‘రాగి’ పైసలు చెలామణిలో ఉండేవి. రాగి కలిసిన కారణంగా నీరు మరింత శుద్ధం అవుతుంది.

ఆ నీరు తాగడం వలన ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఇక పండ్లను నదికి సమర్పించడమంటే … ఆ నదిలోని జీవరాశికి ఆహారాన్ని అందించడమే. నీటిలోని జీవులు నేలపైకి రాలేవు. ఆ నీటిలో వాటికి సరిపడేంత ఆహారం దొరక్కపోవచ్చు.

ఈ కారణంగా మానవత్వంతో వాటికి ఆహారాన్ని అందించాలనే మంచి ఉద్దేశమే మనకి కనిపిస్తుంది. ఇలా మన పెద్దవారు పెట్టిన ఆచారాల వెనక ఆరోగ్యం మరియు మంచి ఉద్దేశం కూడా దాగి ఉంది.