చర్మ సమస్యలకు పెసరపిండి పేస్ పాక్స్  

Moong Dal For Skin-

We use pacarpindi from our ancestors for skin care. Like a magic on the skin of the paparilla. Acne, acne scars, and grease can reduce all kinds of problems. If you use pax now you can get out of skin problems. Let's see how to make them.

Add the olive oil in orange peppermint and mix well. Take the mixture to the face and rub it after 15 minutes and clean it with tepid water. If you do it once a week, then the flakiness will be removed.

. Cook the beans. Take a spoon of boiled in a spoon of boiled beans and make a paste. If the paste is taken to the face and then filling the face with cold water, the face becomes more acne.

Take 2 tablespoons of lemon juice in one spoon of lemon juice and then wash the face with cold water. Remove the toxins on the face. Add a spoonful of peppermint powder and mix well. If the paste is taken to the face and the face is cleaned with cold water, the sun tan will be removed on the face. This way should be done on the day of the day ..

..

..

..

పెసరపిండిని మన పూర్వీకుల కాలం నుండి చర్మ సంరక్షణలో ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారుపెసరపిండి చర్మంపై ఒక మ్యాజిక్ వలే పనిచేస్తుంది. మొటిమలు,మొటిమమచ్చలు,జిడ్డుని ఇలా అన్ని రకాల సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పపాక్స్ ఉపయోగిస్తే చర్మ సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు...

చర్మ సమస్యలకు పెసరపిండి పేస్ పాక్స్-Moong Dal For Skin

వాటిని ఎలా తయారుచేయాలతెలుసుకుందాం.

అరస్పూన్ పెసరపిండిలో అరస్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి బాగా కలపాలి. మిశ్రామన్ని ముఖానికి పట్టించి 15 నిమిషాల తర్వాత రబ్ చేసుకొనగోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వారానికి ఒకసారి చేస్తఉంటే ముఖంపై ఫ్లాకీనెస్ తొలగిపోతుంది.

పెసలను ఉడికించాలి. ఒక స్పూన్ ఉడికించిన పెసలలో ఒక స్పూన్ తేనే వేసపేస్ట్ గా చేయాలి. ఈ పేస్ట్ ని ముఖానికి పట్టించి ఆరిన తర్వాత ముఖాన్నచల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే ముఖం మీద మొటిమలు మాయం అవుతాయి.

ఒక స్పూన్ పెసరపిండిలో రెండు స్పూన్ల నిమ్మరసం కలిపి ముఖానికి పట్టించఆరిన తర్వాత ముఖాన్ని చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే ముఖం మీటాక్సిన్స్ తొలగిపోతాయి...

అర స్పూన్ పెసరపిండిలో 2 స్పూన్ల కలబంద జెల్ వేసి బాగా కలపాలి. ఈ పేస్టని ముఖానికి పట్టించి ఆరిన తర్వాత ముఖాన్ని చల్లని నీటితో శుభ్రచేసుకుంటే ముఖం మీద సన్ తాన్ తొలగిపోతుంది. ఈ విధంగా రోజు విడిచి రోజచేయాలి.