మేష రాశి వారిలో ఉన్న మంచి,చెడు గుణాలు ఏమిటో మీకు తెలుసా?  

Aries are more likely to give priority to belief. They do not prefer what is in the world. They will never leave their friends in life. These are as far as possible for those who lie and play. Patience and patience are very low for them. They are very angry at all. They want their work to be done quickly without any delay.

.

మేషరాశి వారు ఎక్కువగా నమ్మకానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వీరు ప్రపంచంలదేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు. వీరు నమ్మిన స్నేహితులను జీవితంలో ఎప్పటికవదలరు..

మేష రాశి వారిలో ఉన్న మంచి,చెడు గుణాలు ఏమిటో మీకు తెలుసా?-

వీరు అబద్దాలు చెప్పేవారికి,నటించే వారికీ సాధ్యమైనంత దూరంలఉంటారు. మేష రాశి వారికి ఓపిక, సహనం చాలా తక్కువ. వీరికి చాలా తొందరగకోపం వచ్చేస్తుంది.

వీరు తమ పనులు ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా తొందరగా జరగాలనకోరుకుంటారు.

వీరు దేనికైనా ఎక్కువ సేపు ఎదురు చూడటం అసలు ఇష్టం ఉండదు. వీరికి ఎదురచూడటం అంటే పరమ అసహ్యం. ఈ రాశి వారు బయటి వ్యక్తులకు చాలా కఠినంగకన్పిస్తారు.

కానీ నిజానికి వీరు చాలా సున్నిత మనస్కులు. కొన్నవిషయాల్లో మరీ సున్నితంగా మారిపోతారు. వీరికి విపరీతమైన కోపం ఉంటుందిఒక్కొక్కసారి వీరు చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపం ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారువీరికి కోపాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలియదు..

మేష రాశి వారు మంచిగా ఉండేవారికి దగ్గర అవుతారు. అయితే చెడు వ్యక్తిత్వఉన్నవారిని అసలు దగ్గరకు రానివ్వరు. వీరి మనస్తత్వం వింతగా ఉంటుందిగాఢంగా ప్రేమించే వ్యక్తిని నిమిషంలో ద్వేషించేస్తారు.

మేష రాశి వారకొన్ని విషయాలలో చాలా మొండి పట్టుదలగా ఉంటారు. అలాగే ఒక్కోసారి నిజాయితకూడా విపరీతంగా ఉంటుంది. దాన్ని తట్టుకోవటం కూడా కష్టమే.

మేష రాశి వారిని ఆకట్టుకోవాలంటే ఖరీదైన బహుమతులు ఇవ్వాల్సిందే. బహుమతులు సేంట్ మెంట్,క్రియేటివ్ గా ఉంటే చాలా ఆనందిస్తారు. మేష రాశవారు వారి కోపాన్ని మాటల్లో చెప్పకుండా చేతల్లో చూపిస్తారు.

లేదా మూడమార్చుకొని ఆలా కూర్చుని ఉండిపోతారు.మేష రాశి వారు ఎవరి వద్ద నుండసహాయాన్ని ఆశించకుండా ఇండిపిండేంట్ గా మరియు కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉంటారువీరికి ఉద్రేకం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని సార్లు వారిని సమస్యల్లపాడేస్తుంది.