మేష రాశివారు జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలిస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు  

There will be enormous self confidence in the Maya. And they also love the ones with immense self-confidence and seek their closeness. Those who are less self-confident are harder to cope with the mayhem. The Mashhas will be dominated by the Jodhika Rudra by the ruler. They are dominated by the Kuiper asteroids. Hence there is a feeling of self-confidence that people who are less self-confident will marry when they get married.

Masha Charity gives them some of their own interests. The Maya will be interpreting and speaking to the people who spoke. It is very difficult if the spouse does not understand that great. If you do not understand this, there are disturbances between them. Maybe it's nice to change that trend. Maya Chari is the same thing that I have to say is that I do not have any misunderstanding with the partner.

Those who wish to have their thoughts and behaviors like their own. So the spouse should understand the matter in this case. In these words, the effect of the Kuiper asteroids is higher due to the aggressive nature of these. They often seek to challenge the challenge of making sausage decisions. Do not get them easily if they are easy. Fight and try to achieve. Patience is the highest among the ten people who do not have to do the job. They work hard. So this is what the spouse should understand.

If the masse comes to them, it will be difficult for them to get the masjid. At times, the speed decisions they take will be a source of fear. However, their spouse needs to understand them in this matter too. Another important thing is that they do not like the masculine affairs. They say that they have something to do. Any direct speaking. The spouse should understand this. .

..

..

..

మేష రాశి వారిలో అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. అలాగే వీరు కూడా అపారమైఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఉన్నవారిని ఎక్కువగా ఇష్టపడటమే కాకుండా వారసాన్నిహిత్యాన్ని కోరుకుంటారు. ఆత్మ విశ్వాసం తక్కువగా ఉన్నవారు మేష రాశవారిని తట్టుకోవటం చాలా కష్టం..

మేష రాశివారు జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలిస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు-

మేష రాశి వారికీ జాతక రిత్యా కుజుడఆధిపత్యం వహిస్తాడు. వీరిపై కుజ గ్రహ ఆధిపత్యం ఎక్కువగా ఉంటుందిఅందువల్ల ఆవేశం,ఆత్మవిశ్వాసం బాగా ఎక్కువగా ఉండుట వలన ఆత్మ విశ్వాసతక్కువ ఉన్నవారు వివాహం చేసుకుంటే మేష రాశి వారిని చూసి భయపడిపోతారు.మేష రాశి వారు కాస్త సొంత ప్రయోజనాలకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

మేరాశి వారు ఏమి మాట్లాడిన వారిని అన్వయించుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దాంతఆ గొప్పను జీవిత భాగస్వామి అర్ధం చేసుకోకపోతే చాలా కష్టం. ఇలా అర్ధచేసుకోకపోతే వారి మధ్య అపార్ధాలు చోటు చేసుకుంటాయి.

మేష రాశి వారు ఆ ధోరణిని మార్చుకుంటే మంచిది. మేష రాశి వారు నేను అనపదానికి దూరంగా మనం అనే పదానికి దగ్గరగా ఉండటం అలవాటు చేసుకుంటే జీవిభాగస్వామి మధ్య అపార్ధాలు ఉండవు.మేష రాశి వారు ఎదుటి వారు కూడా తమ లాగే ఆలోచనలు,ప్రవర్తన ఉండాలనకోరుకుంటారు.

కాబట్టి ఈ విషయంలో మేష రాశి వారిని జీవిత భాగస్వామి అర్ధచేసుకోవాలి. వీరి మాటల్లో,చేతల్లో కుజ గ్రహ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండుట వలదూకుడు స్వభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.వీరు ఎక్కువగా సాహోసోపేత నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ సవాల్ ను ఎదుర్కొవాలనకోరుకుంటారు.

వీరికి ఏదైనా తేలిగ్గా లభిస్తే తీసుకోరు. పోరాటం చేససాధించాలని అనుకుంటారు. పది మంది చేయలేని పనిని సాధించాలానే పట్టుదల మేరాశి వారిలో అధికంగా ఉంటుంది.

వీరు కష్టపడి పనిచేస్తారు. కాబట్టి విషయాన్నీ కూడా వీరి జీవిత భాగస్వామి అర్ధం చేసుకోవాలి.మేష రాశి వారికీ వస్తే సాహోసోపేత నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండే భాగస్వామి వస్తమేష రాశి వారిని భరించటం కష్టమే.

వారు తీసుకొనే స్పీడ్ నిర్ణయాలకఒక్కోసారి భయం వేస్తుంది. అయినా మేష రాశి వారిని వారి జీవిత భాగస్వామి విషయంలో కూడా అర్ధం చేసుకోవలసిన అవసరం ఉంది.మరొక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే మేష రాశి వారికి డొంక తిరుగుడు వ్యవహారాలు అసలనచ్చవు.

వీరు ఉన్న విషయాన్నీ ఉన్నట్టు చెప్పేస్తూ ఉంటారు. ఏదైనడైరెక్ట్ గా మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని జీవిత భాగస్వామి అర్ధచేసుకోవాలి.

వీరికి కొంచెం వ్యవహార శైలి కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. మేష రాశి వారమాట్లాడే విధానం కాస్త సున్నితంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. మేష రాశి వారఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు జీవిత భాగస్వామికి కూడా చెప్పితే మంచిది.