మంగళ వారం ఈ పనులు చేస్తే ఏమి అవుతుందో తెలుసా?  

ఏదైనా శుభకార్యం చేసేటప్పుడు మంచి రోజు చూసుకొని పనులను ప్రారంభిస్తాంఅలాగే చేసే పని విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటారు .అందువల్ల ఎవరు ఏ పనినఅయినా మంగళవారం ప్రారంభించటానికి ఇష్టపడరు.అయితే మంగళవారం కొన్ని పనులనచేయకూడదని మన పెద్దవారు చాలా గట్టిగా చెప్పుతూ ఉంటారు.

మంగళ వారం ఈ పనులు చేస్తే ఏమి అవుతుందో తెలుసా? mangalavaram ee panulanu cheste emi avutundi--

వాటిని కొంత మందపాటిస్తారు.అలాగే కొంతమంది తేలికగా తీసుకుంటారు.అయితే ఇప్పడు మంగళవారఏ పనులు చేయకూడదో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

తలస్నానము చేసే విషయంలో ఆడవారికి కొన్ని రోజులు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయిమగవారికి ఆలా ఉండవని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు.అయితే ఆడవారైనా మగవారైనమంగళవారం తలస్నానము చేస్తే మంచిది కాదట.ఆలా చేస్తే అశుభ ఫలితాలు రావటమకాకుండా ఆ రోజు మంచి జరగదట.

మంగళవారం కుజుడికి సంకేతం కాబట్టి ఆ రోజు చేసే పనులను బాగా అలోచించచేయాలి.ఎందుకంటే కుజుడి ప్రభావం ప్రతి మనిషి మీద ఉంటుంది.కుజుడప్రభావం ఉంటే అన్ని కలహాలే వస్తాయి.అందుకే మంగళవారం ఏమి చేసిన కాస్అలోచించి చేయటం మంచిది.

మంగళవారం గోళ్లు కత్తిరించకూడదు.అలాగే హెయిర్ కటింగ్ కి కూడవెళ్ళకూడదు.అంతేకాక ఎవరికైనా అప్పు ఇస్తే తిరిగి రావటం కష్టం.అలాగఎవరి దగ్గరి నుంచి అయినా అప్పు తీసుకుంటే ఆ డబ్బు అనవసర ఖర్చులకు ఖర్చఅయ్యిపోతుంది.

మంగళవారం ఆంజనేయుని పూజించటం వలన కుజుడి కారణంగా వచ్చే సమస్యలు అన్నతొలగిపోతాయి.మంగళవారం ఎర్రని పువ్వులతో ఎర్రటి బట్టలను కట్టుకొని తఇష్ట దైవాన్ని పూజిస్తే అపాయాలు తొలగిపోతాయి.అయితే జాతకంలో కుజ దోషఉన్నవారు మాత్రం ఎరుపు రంగు దుస్తులను ధరించకూడదు.