మంగళ గౌరీ వ్రతం ఎందుకు? ఎలా చేయాలి? దాని ఫలితం ఏమిటో తెలుసా?  

Mangala Gauri Puja Procedure, Mangala Gouri Vratha Vidhanam-

Sravana masam is very good, so our elderly people get a lot of pleasure in this month for the various vishas, puja, shiva puja and shiva. It is customary to celebrate Mangala Gauri, the four Tuesdays coming in the month of Shravana. Mangalaguri is celebrated on Tuesday tomorrow. Another name for Parvati Devi is Mangalagauri. It is believed that women will enjoy the happiness, prosperity and happiness of the fifteen years.

.

Our myth says that Lord Krishna described this voi to Draupadi. The newly married ladies worship the Goddess Gauri Devi every Tuesday at the month of Shravan. Even if the newly married couple marry their lunches for ten years, they will do this for a period of five years from the end of the year. This Mangalore gaury is celebrated in the first year of the birth and the rest for the rest of the year. Let's see what the rules of Mangala Gowri are. The mother should be next to the start of the first time. Even the mother should give her mother. The fasting day should be fast. In the first week we should call five Muttis and give a voice. Every week to worship the same Mangalari Gauri.

శ్రావణ మాసం ఎంతో శుభప్రదమైనది కావటంతో మన పెద్దవారు ఈ నెలలో అనేవ్రతాలు,పూజలు, శివ పూజ,శివునికి అభిషేకాలు చేయటం వలన సుఖ సంతోషాలనపొందుతాం. శ్రావణ మాసంలో వచ్చే నాలుగు మంగళవారాలు మంగళ గౌరీని పూజించటఅనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. రేపు మంగళవారం మంగళగౌరి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారుపార్వతి దేవికి మరొక పేరు మంగళగౌరి..

మంగళ గౌరీ వ్రతం ఎందుకు? ఎలా చేయాలి? దాని ఫలితం ఏమిటో తెలుసా?-Mangala Gauri Puja Procedure, Mangala Gouri Vratha Vidhanam

ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించటం వలన మహిళలకసుఖ సంతోషాలు,సౌభాగ్యం, ఐదోతనం కలకాలం నిలుస్తుందని నమ్మకం.

ఈ వ్రతం గురించి శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపతికి వివరించినట్టు మన పురాణాలచెపుతున్నాయి. కొత్తగా పెళ్ళైన స్త్రీలు శ్రావణ మాసంలో ప్రతి మంగళవారమాంగల్యానికి అధిదేవత అయినా గౌరీ దేవిని భక్తి శ్రద్దలతో పూజిస్తారు. ఆలకొత్తగా పెళ్ళైన వారు తమ మంగళ్యాన్ని పది కాలాల పాటు పచ్చగా ఉండేలచేయమని వివాహం అయినా సంవత్సరం నుండి ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఈ వ్రతాన్నచేస్తారు.

ఈ మంగళ గౌరీ వ్రతాన్ని మొదటి సంవత్సరం పుట్టింటిలోను మిగతా నాలుగసంవత్సరాలు అత్తింటిలోను ఆచరిస్తారు. మంగళ గౌరీ వ్రత నియమాలు ఏమిటతెలుసుకుందాం. మొదటిసారిగా నోమును ప్రారంభించేటప్పుడు తల్లి పక్కనఉండాలి..

తోలి వాయినం కూడా తల్లికే ఇవ్వాలి. వ్రతం చేసుకొనే రోజు ఉపవాసఉండాలి. మొదటి వారం ఐదుగురు ముత్తయిదులను పిలిచి వాయనం ఇవ్వాలి.

ప్రతవారం ఒకే మంగళ గౌరీ విగ్రహానికి పూజ చేయాలి.