ప్రధానమంత్రి మోడీ కి ఘాటుగా ట్వీట్ చేసిన మనోజ్  

Manchu Manoj Attacks Pm Modi Over Ap Special Status-

ప్రధానమంత్రి మోడీ కి ఘాటుగా ట్వీట్ చేసిన మనోజ్-Manchu Manoj Attacks PM Modi Over AP Special Status