బాబుకి షాక్ వై సి పీ లోకి మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి  

Magunta Srinivasulu Reddy To Join Ysrcp-

బాబుకి షాక్ వై సి పీ లోకి మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి-Magunta Srinivasulu Reddy To Join YSRCP