మీ అదృష్ట సంఖ్య 4....అయితే మీ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?  

అదృష్ట సంఖ్య 4 అయితే వారి వ్యక్తిత్వం మరియు గుణగణాలు ఎలా ఉంటాయతెలుసుకుందాం.4 నెంబర్ కి అధిపతి రాహువు కావటం వలన వీరు చదువులో ముందఉంటారు.వీరు ఏ పని చేసిన చాలా పట్టుదలతో చేస్తారు.వీరు ఎక్కువగా వాదనలపెట్టుకొని వారి ఆధిపత్యాన్ని చూపటానికి ప్రయత్నిస్తారు.వీరు ఒకరి మీఆధారపడకుండా స్వతంత్రంగా పనులు చేసుకోవటానికి ఇష్టపడతారు.వీరు శక్తికమించిన పనులను చేయటానికి ప్రయత్నించి సఫలం అవుతారు.అంతేకాక వీరిలజాలి,దయ గుణం కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటాయి.

మీ అదృష్ట సంఖ్య 4….అయితే మీ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? luckynumber 4 numerology--

వీరు ఇన్సూరెన్స్,సైన్స్ కి సంబందించిన రంగాలలో బాగా రాణిస్తారు.వీరవిదేశాలలో బాగా చదువుకొని అక్కడే స్థిరపడి మంచి పేరును,ఉన్నతినసాధిస్తారు.వీరికి మంచి ఆదాయం ఉంటుంది.వీరికి శత్రువులు కూడా చాలఎక్కువ మంది ఉంటారు.వీరికి 30 సంవత్సరాలు దాటాక అదృష్టం కలిసి వచ్చి ఏదచేసిన బంగారం అవుతుంది.

వీరికి ఊదా రంగు కలిసి వస్తుంది.ఏమైనా ముఖమైన పనులకు వెళ్ళినప్పుడు రంగు దుస్తులను వేసుకొని వెళ్ళితే ఆ పనులు సక్సెస్ గా జరుగుతాయి.వీరికశనివారం,ఆదివారం,సోమవారం కలిసి వచ్చే రోజులు.1,2,4,7,10,11,13 తేదీలు నెలలో అయినా అనుకూలమైనవి.అలాగే జనవరి,ఫిబ్రవరి,జులై,ఆగస్టు నెలలు మంచఫలితాలను ఇస్తాయి.ఈ నెలల్లో ఏ పని చేసిన మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.అదృష్సంఖ్య 4 కలవారు గోమేధికాన్ని ధరిస్తే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.వీరశివుణ్ణి ఆరాదిస్తే మంచి జరుగుతుంది.