బరువును తగ్గించుకోవటానికి తేనే మరియు దాల్చిన చెక్కను ఎలా ఉపయీగించాలో తెలుసా  

Lose Your Weight With Honey And Cinnamon-home Remedies,honey And Cinnamon,telugu Health Tips,uses Of Honey And Cinnamon,తేనే మరియు దాల్చిన చెక్క

English Summary:So far the honey, cinnamon, and learned about the many different purposes. Use a combination of these two substances can be so good, effective results.Now a successful weight loss, honey, cinnamon remedies know.

1.Honey and cinnamon water
It will help you lose weight easily and successfully be an effective reliever of the house. Tayarucesukovalo know how to do it, though.

Ingredients

Organic honey - 1 tsp
Organic cinnamon powder - 1 tsp
Filtered water - 1 cup

Methodology

1. In a bowl, take cinnamon powder.
2. pasteurizing water, pour the water and cinnamon powder.
3. cinnamon water, 10 to 15 minutes to do so.
4. Now that the mixture of honey and mix well.
5. Once it on an empty stomach in the morning, once at night before Padukone
Drink can help you lose weight.

Note

Put hot liquid honey enzymes are destroyed. Only after the cold fluid mix honey.

ఇప్పటివరకు మనం తేనే,దాల్చిన చెక్కలో ఉన్న అనేక ప్రయోజనాల గురించతెలుసుకున్నాం. కాబట్టి ఈ రెండు పదార్దాలను కలిపి ఉపయోగిస్తే మంచప్రభావవంతమైన పలితాలను పొందవచ్చు. ఇప్పుడు బరువును విజయవంతంగా తగ్గటానికతేనే,దాల్చిన చెక్క నివారణలను తెలుసుకుందాం..

బరువును తగ్గించుకోవటానికి తేనే మరియు దాల్చిన చెక్కను ఎలా ఉపయీగించాలో తెలుసా-Lose Your Weight With Honey And Cinnamon

1. తేనె మరియు దాల్చిన చెక్క నీరు


కావలసినవి

సేంద్రీయ తేనే – 1 స్పూన్

పద్దతి

1. ఒక బౌల్ లో దాల్చిన చెక్క పొడి తీసుకోవాలి.


గమనిక

వేడిగా ఉన్న ద్రవంలో తేనేను వేస్తె ఎంజైములు నాశనం అవుతాయి. కాబట్టద్రవం చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే తేనెను కలపాలి.
టీదీనిని ఇంటిలో సులభంగా తయారుచేసుకోవచ్చు.

అలాగే బరువు నష్టం ప్రక్రియనవేగవంతం చేయటానికి ఇది మరొక సులభమైన మరియు సమర్థవంతమైన పరిష్కారం అనచెప్పవచ్చు.

కావలసినవి

పొడవాటి దాల్చిన చెక్క – 1

పద్దతి

1. పొడవాటి దాల్చిన చెక్కను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.