విష్ణుమూర్తికి సుదర్శన చక్రాన్ని ఇచ్చిందెవరో తెలుసా?  

Lord Vishnus Sudarshan Chakra Unknown Facts-

మహా విష్ణువు అనగానే మనకు చేతిలో సుదర్శన చక్రం గుర్తు వస్తుందిపురాణాల్లో శివుని చేతిలో త్రిసూలం,విష్ణువు చేతిలో చక్రం అత్యంశక్తివంతమైనవి.విష్ణు మూర్తి కుడి చేతి చూపుడు వేలుకి ఉండే ఈ సుదర్శచక్రానికి ఎన్నో అద్భుతమైన శక్తులు ఉన్నాయి.

ఈ సుదర్శన చక్రం విష్ణువుక1000 సంవత్సరాల తపస్సు ఫలితంగా లభించిందని పురాణాలూ చెపుతున్నాయి.సుదర్శన చక్రంలో పదునైన బ్లెడ్ వంటి ఆకారాలు 108 ఉంటాయి.రెప్పపాటులకొన్ని మిలియన్ యోజనాల దూరం ప్రయాణిస్తుంది.ఒక యోజనం అంటే ఎనిమిదకిలోమీటర్లు.దీనిని కేవలం శత్రువు మీద మాత్రమే ప్రయోగించాలి.

Lord Vishnus Sudarshan Chakra Unknown Facts- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Lord Vishnus Sudarshan Chakra Unknown Facts---

ఒకసారప్రయోగించాక లక్ష్యం పూర్తీ అయ్యాకే వెనక్కి వస్తుంది.పురాణాల ప్రకారం సుదర్శన చక్రం దాడి నుండి బయట పడాలంటే పరిగెత్తకుండవిష్ణువు శరణు వేడుకోవాలి.శివుని గురించి విష్ణువు 1000 సంవత్సరాలతపస్సు చేసి అసుర సంహారం కోసం తనకు శక్తివంతమైన ఆయుధం కావాలని కోరతారుదాంతో శివుడు సుదర్శన చక్రాన్ని విష్ణువుకు అందిస్తారు.

అప్పటి నుంచమహావిష్ణువు అన్ని అవతారాల్లోనూ కుడిచేతి చూపుడి వేలికి చక్రం ఉంటుంది.