వినాయకుని శరీరంలో ఏ భాగం దేనికి సూచిస్తుందో తెలుసా?     2018-05-26   06:41:06  IST  Raghu V

సాధారణంగా మనలో ప్రతి ఒక్కరు వినాయకుణ్ణి విఘ్నాలు తొలగించే దేవుడిగా పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే ఏ పూజ చేసిన మొదట వినాయకుడికి పూజ చేసిన తరవాతే ఏ పూజ అయిన చేస్తూ ఉంటాం. వినాయకుడికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అయన శరీరంలో ఒక్కో భాగం దేనికి సూచిస్తుందో చాలా మందికి తెలియదు. మనం వినాయకుణ్ణి చూడగానే కనిపించే తల రూపం. మనిషి దేహానికి పెద్ద ఏనుగు తల ఉండడం ఎక్కడైనా విచిత్రమే. తల పెద్దదిగా ఉండటం వలన వినాయకునికి తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ.

తొండం ఎప్పుడు ఓం ఆకారంలో ఎడమవైపుకు తిరిగి ఉంటుంది. ఇలా ఉండటం వలన చంద్రుని శక్తి మన శరీరం ఎడమ భాగంలోకి ప్రసరించి సహనం, ఓర్పు, ప్రశాంతత, సృజనాత్మక శక్తి కలిగేలా చేస్తుంది. అదే తొండం కుడి వైపుకు ఉంటే సూర్య శక్తి శరీరంలోకి ప్రసరించి మోక్షజ్ఞానాలు కలుగుతాయి.