శనివారం ఈ ఒక్క పని చేస్తే ఇబ్బందులు,సమస్యలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత కలుగుతుంది  

Lord Venkateswara Swamy Deeparadhana Pooja-

మీరు చాలా బాధలు పడుతున్నామని అందుకుంటే చాలా చిన్న ప్రయత్నంతో సదరు బాధనుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని పండితులు సూచిస్తున్నారు.చాలామందిని చూస్తేఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు కనిపిస్తారు.ఆందోళనకు గురి అవుతకనిపిస్తారు.ఎదో అయిపోతున్నట్లు ఫీలవుతూ ఉంటారు.

Lord Venkateswara Swamy Deeparadhana Pooja- తెలుగు భక్తి కళ ఆద్యాధమిక ప్రసిద్ధ గోపురం పండగలు పూర్తి విశేషాలు -Lord Venkateswara Swamy Deeparadhana Pooja-

అదే అతి చిన్న ప్రయత్నద్వారా బాధల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు.

ఉదయం లేవగానే భూమికి నమస్కరించి , దేవుడికి నమస్కరించి,దైనందిన పనుల్లనిమగ్నం అవ్వాలి.ఇక బయటకు వెళ్లేముందు భార్యతో గానీ, తల్లితో గానమాట్లాడి,ఒక్కరూపాయి వాళ్ళ చేత స్వీకరించి జేబులో వేసుకుని వెళ్తే, ఇమీకు బ్రహ్మ యోగం పట్టినట్లేనని కొందరు పండితులు అంటున్నారు.

ఇక శనివారం ఉదయం నాలుగు గంటలకు అంటే దాన్ని శని ఉషక్కాలం అంటారు.శనివారరోజు మాత్రమే శని ఉషక్కాలం ఉంటుంది.

ఆసమయంలో దీపారాధన చేస్తే మనకు గఇబ్బందులన్నీ శాశ్వతంగా తొలగిపోతాయి.ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళు శనివారతెల్లవారుఝామున నాలుగు గంటలకు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి నువ్వుల నూనెతదీపారాధన చేస్తే,ఇబ్బందులు,బాధలు సమసిపోతాయని పండితుల మాట.ఇక అన్నపనుల్లో విజయం చేకూరుతుంది.కాబట్టి వీలు అయినంత వరకు ఇలా చేస్తే మఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.

దీపారాధన వీలును బట్టి ఇంటిలో ఎవరైనా చేయవచ్చు.