హనుమంతుడు ఇంకా భూమి మీదే ఉన్నాడు .. ఇవిగో సాక్ష్యాలు  

Lord Hanuman Stills Exist On Earth – Proofs-

పవన పుత్రుడు ఇంకా భూమి మీద నివసిస్తన్నాడా? తన భక్తులకి ఊహించని రూపాల్లో దర్శనమిస్తూ దైవం మీద నమ్మకాన్ని పెంచుతున్నాడా? ఈ విశ్వం ఉన్నంతవరకు రామాయణం గురించి మాట్లాడుకుంటారు అంటారు, అలాగే రామాయణం గురించి జనాలు మాట్లాడుకుంటున్నంతవరకు హనుమంతుడు ఉంటాడంటారు .మనం ఇంకా రామాయణం గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం..

Lord Hanuman Stills Exist On Earth – Proofs---

మరి హనుమంతుడు ఇంకా భూమి మీద ఉన్నట్టేనా? ఉంటే మన కనులకి ఎందుకు కనబడటం లేదు? అసలు ఉన్నాడా లేదా? ఈ సాక్ష్యాలు చూస్తోంటే ఉన్నాడనే అనిపిస్తోంది.* హనుమంతుడుకి ఉన్న మరోపేరు చిరంజీవి.అంటే అర్థం ఎప్పటికీ జీవించి ఉండేవాడు.

అక్కడే మనకు అర్థం అవ్వాలి, హనుమంతుడు ఎప్పటికి ఇక్కడే ఉంటాడని.* రామాయణం పూర్తవగానే రాముడు, సీత అంతా భూమిని విడిచి వెళ్ళిపోయారు .కాని హనుమంతుడు భూమిని విడిచినట్టుగా ఎక్కడా వ్రాసిలేదు.* హనుమంతుడు సత్య యుగంలో రుద్రుడి రూపంలో ఉండేవాడు.అంటే హనుమంతుడు త్రేతాయుగానికి ముందునుంచే మన పురాణాలకి తెలుసు.

* త్రేతాయుగంలో రుద్రుడు హనుమంతుడిగా జన్మించి, అదే రూపంలో చిరంజీవిగా ఉంటాడని పురాణాలు చెప్పాయి.ఈ యుగంలోనే రామాయణం జరిగింది.Lord Hanuman Stills Exist On Earth – Proofs---

ఇప్పుడు కలియుగంలో కూడా తమకి దర్శనమిచ్చాడని భక్తులు అంటున్నారు.అన్ని యుగాల్లో ఉన్నాడు, ఇకపై ఉంటాడు కాబట్టే హనుమంతుడు చిరంజీవి.* హనుమంతుడు విశ్వరూపం దాల్చిన పాదముద్రలు చాలాదేశాల్లో కనిపిస్తాయి.

అంత పెద్ద మనిషిని మనం ఎరుగం.ఆ పాదముద్రలు హనుమంతుడివి కాక ఇంకెవరివి?* తాము వానరడైన హనుంతుడిని చూసాం అని ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు, వందలమంది భక్తులు చెప్పారు.ఆయన అందరికి దర్శనమివ్వడు, ఎవరో ఉంటారు అదృష్టవంతులు.

* హనుమంతుడి గుడిల దగ్గర కోతులు ఉంటాయి.వీటి వెనుక ఏం సైన్సు ఉంటుంది.ఉదాహరణకు కొండగట్టునే తీసుకోండి.

వేలకొద్ది కోతులని అక్కడకి ఎవరు రప్పించారు? అవే అక్కడే హనుమంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఎందుకు ఉంటున్నాయి?