ఉద్యోగం చేస్తున్న అమ్మాయిలకు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది  

Long Work Hours Will Increase The Risk Of Cancer In Women-

English Summary:Problems at home, work cares about the women more than men. When the stress is mental.Now that the job is getting more and more pressure on women. And the house, making sure that the work of the office, which means making sure homework again upon his return home, the head of a large load padupotundi.Along with the risk of heart-related diseases, such as cancer ekkuvanta women.

The Ohio University of Science and a Research've survived this thing.Week 40, with more working hours, as well as a work for three decades, from the World vellipotarata women quickly.

However, boys, girls, or else as long as the risk.Beyond the office, due to work pressure, the greater the chances remember, men, it's not a big problem. That is why we are at the office to work the whole day, even taking care of the household chores again ikanuncaina girls should pay attention to their health.......

ఇంట్లో సమస్యలు, పనుల గురించి పురుషుల కంటే ఎక్కువ పట్టించుకుంటారు మహిళలు. అందువలన మానసిక ఒత్తిడి ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఇక ఉద్యోగం చేసే మహిళలకైతే ఒత్తిడి మరింత పెరిగిపోతుంది..

ఉద్యోగం చేస్తున్న అమ్మాయిలకు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది-

ఇటు ఇల్లు చూసుకోవాలి, అటు ఆఫీసు పని చూసుకోవాలి, ఇంటికి తిరిగొచ్చాక మళ్ళీ ఇంటిపని చూసుకోవాలి అంటే, పెద్ద భారమే తలమీద పడుపోతుంది. అలాంటి మహిళలకి క్యాన్సర్ తో పాటు గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువంట.ది ఓహియో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ చేసిన ఓ రీసెర్చిలో ఈ విషయం బయటపడింది.

వారానికి 40, అంతకంటే ఎక్కువ పనిగంటలు ఉండి, అలాగే ఓ మూడు దశాబ్దాల పాటు పనిచేస్తే, ఈ ప్రపంచం నుంచి త్వరగా వెళ్ళిపోతారట మహిళలు.అయితే అబ్బాయిలకు, అమ్మాయిలకు ఉన్నంత ప్రమాదం లేదంట. ఆఫీసు దాటితే, పని ఒత్తిడి మర్చిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండటం వలన, పురుషులకి ఇది పెద్ద సమస్య కాదు. అందుకే వయసులో ఉన్నాం కదా అని పగలంతా అఫీసులో పనిచేసి, మళ్ళీ ఇంటిపనులు కూడా చూసుకునే అమ్మాయిలు ఇకనుంచైనా తమ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ద వహించాలి.