మాంసాహారం ఎప్పుడు తినకూడదో తెలుసుకుందాం  

Let’s See When The Meat Is Not Eaten-

సాధారణంగా పూజలు, వ్రతాలు, దీక్షలు చేసే సమయంలోను మరియు పర్వదినాలలమాంసాహారాన్ని భుజించడం నిషిద్ధం అని మన పెద్దలు చెప్పుతారు. మాంసాహారతమో గుణాన్ని,రజో గుణాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికమైన పనులచేసేటప్పుడు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండాలి..

మాంసాహారం ఎప్పుడు తినకూడదో తెలుసుకుందాం-

అందువల్ల మాంసాహారంనకు దూరంగఉండాలి.భగవంతున్ని ఎప్పుడు సాత్విక భావనలతో స్మరించాలి. అంతేకాకుండా మాంసాహారజీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది.

ఆ జీర్ణ క్రియ ప్రభావంతో మెదడతాత్కాలికంగా చురుకుదనాన్ని కోల్పోయి మందకొడిగా మారుతుంది. అందుకని దైదర్శనానికి వెళ్ళే ముందు మరియు దైవకార్యాలు చేసేటప్పుడు మాంసాహారాన్నతినకూడదని పెద్దలు చెబుతారు.మాంసాహారం తిన్నప్పటికీ స్నానం చేసి లేదా తలంటు స్నానం చేసి దర్శనచేసుకోవచ్చని కొందరు భావిస్తారు.

కానీ అది ఎంతమాత్రమూ మంచి పద్దతి కాదు.