లాఫింగ్ బుద్దా ఎలా ఉంటే… ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?  

  • ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఇళ్లలో లాఫింగ్ బుద్ధాను చూస్తున్నాం. అయితే ఒక్కొక్కరి ఇంటిలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉండటం చూస్తున్నాం. లాఫింగ్ బుద్ధాను ఇంటిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా పెట్టుకుంటే మంచి జరుగుతుందో చాలా మందికి తెలియదు. లాఫింగ్ బుద్ధాను తీసుకువచ్చి ఎవరికీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆలా పెట్టేస్తూ ఉంటారు. కానీ లాఫింగ్ బుద్ధాను ఏ విధంగా పెడితే సంపద కలిసొస్తుందో తెలుసుకుందాం.

  • 1. చుట్టూ 5 మంది పిల్ల‌లు ఉన్న‌ట్టుగా ఉండే లాఫింగ్ బుద్ధా బొమ్మను ఇంటిలో పెట్టుకుంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోయి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇంటిలోకి వచ్చి అనుకున్న పనులు నెరవేరతాయి.

  • 2. పెద్ద సంచిలో నాణేల‌తో పాటు లాఫింగ్ బుద్ధా బొమ్మ పెడితే సంపద పెరగటమే కాకుండా ఆర్ధిక ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి.

  • 3. చేతిలో రుద్రాక్ష వంటి మాల‌తో ఉన్న లాఫింగ్ బిడ్డను ఇంటిలో పెట్టుకుంటే అపారమైన తెలివితేటలు వస్తాయి.

  • 4. కూర్చొని ఉన్న లాఫింగ్ బుద్ధాను ఇంటిలో పెట్టుకుంటే జంటల మధ్య ప్రేమ,అన్యోన్యత పెరుగుతాయి.

  • 5. నిల్చొని ఉన్న లాఫింగ్ బుద్ధా ఇంటిలో పెడితే ధనం బాగా పెరుగుతుంది.

  • 6. చేతిలో విస‌న‌క‌ర్ర‌, సొర‌కాయ ఉన్న లాఫింగ్ బుద్ధా ఇంటిలో ఉంటే ఇంటిలోని వారికీ ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావు.

  • 7. లాఫింగ్ బుద్ధా విగ్ర‌హం చేతిలో బౌల్ (పాత్ర‌)తో ఉంటే ఆ ఇంటిలో ఉత్సాహం,ఆనందం,సంతోషం ఉంటాయి.

  • 8. చేతిలో విస‌న‌క‌ర్ర‌తో లాఫింగ్ బుద్ధా కూర్చుని ఉంటే ఆ ఇంటిలో ఉన్న ఎటువంటి సమస్య అయినా ఇట్టే పరిష్కారం అవుతాయి. ఇంటిలో అందరు సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు.