కడుపులో ఎటువైపు నొప్పి ఉంటే ఏ సమస్యకి సంకేతమో చూడండి  

Know Types Of Stomach Pains And How They Differ Kidney Stones Ulcer Belly-simple,stomach Pains,telugu Health Updates,ulcer Belly,ఏ సమస్యకి సంకేతమో

కడుపు నొప్పితో బాధపడేవారు చాలామందే. కాని కడుపులో ఎక్కడ నొప్పి వేసిన దాన్ని కడుపు నొప్పి అని సింపుల్ గా చెప్పేస్తారు. కడుపు నొప్పిలో కూడా రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి..

కడుపులో ఎటువైపు నొప్పి ఉంటే ఏ సమస్యకి సంకేతమో చూడండి-Know Types Of Stomach Pains And How They Differ Kidney Stones Ulcer Belly

నాభి దగ్గర నొప్పి వేస్తే వేరే సమస్యలు ఉంటాయి, నాభి కింద నొప్పి వేస్తే వేరే సమస్యలు ఉన్నట్లు. ఈ తేడా చాలామందికి తెలియదు. అందుకే కడుపులో ఎటువైపు నొప్పి వేస్తే ఏ సమస్యలు ఉన్నట్లో చెప్తున్నాం చూడండి.

* నాభికి కుడివైపు నొప్పి ఉంటే అది కిడ్నీల్లో రాళ్ళకి, యూరీన్ ఇంఫెక్షన్, మలబద్దకం, లంబర్ హెర్నియా లాంటి సమస్యలకి దారి తీస్తుంది.

* నాభికి ఎడమవైపు నొప్పిగా ఉంటే, కిడ్నీల్లో రాళ్ళు, మలబద్ధకము, మంటగా ఉండే బావెల్, డైవర్టికులర్ డీసీజ్ లాంటి సమస్యల వలన అయి ఉండవచ్చు.

* నాభి పైన ప్రాంతంలో నొప్పి కడుపులో అల్సర్, హార్ట్ బర్న్, అజీర్ణం, గాల్ స్టోన్స్, ఎపిగ్యాస్ట్రిక్ హెర్నియా లాంటి సమస్యలను సూచిస్తుంది.* నాభికి కింది భాగంలో నొప్పి, యూరీన్ ఇంఫెక్షన్, అపెండెసిటిస్, పెల్విక్ పెయిన్, డైవర్టికులర్ డిసీజ్ లకి సంకేతం.

* నాభికి పైన కుడిభాగంలో నొప్పి ఉంటే, గాల్ స్టోన్స్, కడుపు అల్సర్, పాంక్రీటిటిస్ వంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు.

* నాభికి పైన ఎడమభాగంలో నొప్పి కడుపు అల్సర్ లేదా పాంక్రిటిటిస్, లేదా డ్యుయోడెంటల్ అల్సర్ వలన కావచ్చు.* నాభి కింద కుడిభాగంలో నొప్పి అపెండిసిటిస్, మలబద్ధకము, పెల్విక్ పేయిన్ సమస్యలకి సూచన.

* నాభి కింద ఎడమవైపుకు నొప్పి ఉంటే, పెల్విక్ పేయిన్, డైవర్టికులర్ డిసీజ్, గ్రొయిన్ పేయిన్ వచ్చి ఉండవచ్చు.