శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలస్ట్రాల్ ని బయటకు పంపే సూపర్ ఆహారాలు  

Ketaki (mogali Puvvu) Is Not Used In Worship Lord Shiva-

Ketaki (mogali Puvvu) Is Not Used In Worship Lord Shiva---