శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలస్ట్రాల్ ని బయటకు పంపే సూపర్ ఆహారాలు  

Ketaki (mogali Puvvu) Is Not Used In Worship Lord Shiva-

పూర్వం బ్రహ్మవిష్ణువులు తమలో తాము ‘నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప’ అనవాదించుకున్నారు. ఈ వాదులాట కాస్తా వివాదంగా మారింది. అది మరింతగా పెరిగయుద్ధానికి దారితీసింది..

శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలస్ట్రాల్ ని బయటకు పంపే సూపర్ ఆహారాలు-

ఆ యుద్ధానికి లోకాలన్నీ తల్లడిల్లాయి. దాంతపరమేశ్వరుడే స్వయంగా రంగంలోకి దిగాలనుకున్నాడు. ఈశ్వర సంకల్పంతో ఒక పెద్జ్యోతిర్లింగం బ్రహ్మవిష్ణువుల మధ్య వెలసింది.

బ్రహ్మ, విష్ణువులిరువురలింగాన్ని సమీపించారు. అప్పటివరకు వారి మధ్య ఉన్న ఆధిపత్య పోరతాత్కాలికంగా సద్దుమణిగింది. ఆ మహాలింగం మొదలు, తుది తెలుసుకోవాలన్ఆసక్తి వారిద్దరికీ కలిగింది.

బ్రహ్మ హంస రూపం ధరించి లింగం అగ్రభాగాన్నచూడటానికి, విష్ణువు వరాహరూపంలో ఆదిని కనుక్కోవడానికీ బయల్దేరారుబ్రహ్మకు ఎంతకూ లింగం అగ్రభాగం కానీ మొదలు కానీ కనిపించలేదు. ఇంతలో లింగపక్కనుంచి ఒక కేతకపుష్పం (మొగలిపువ్వు) జారి కిందకు రావడం చూసి బ్రహ్దాన్ని ఆపి తనకు, విష్ణువుకు నడుమ జరిగిన వాదాన్ని వివరించి, సహాయచేయమని అడిగాడు.ఆవు కనపడితే అదేవిధంగా చెప్పి, ఆ లింగం అగ్రభాగాన్ని చూసినట్లుగవిష్ణువుతో చెప్పేటప్పుడు అది నిజమేనని సాక్ష్యం ఇమ్మని ప్రాధేయపడ్డాడుసాక్షాత్తూ సృష్టికర్తయే తనని బతిమాలేసరికి కాదనలేక సరేనంటాయా రెండూకిందికి దిగి వచ్చేసరికి విష్ణువు తాను ఆ లింగం మొదలు చూడలేకపోయాననఒప్పుకున్నాడు.

బ్రహ్మ తాను లింగం అగ్రభాగాన్ని చూశానని, కావాలంటే ఆవునుమొగలిపువ్వును అడగమని చెప్పాడు. ‘నిజమే’ అంది మొగలిపువ్వు. బ్రహ్మదేవుడమాటను కాదనలేక ఆయన లింగం ఆగ్రభాగాన్ని చూశాడని ఆవు తలతో చెబుతుంది కానీఅసత్యం చెప్పడానికి ఇష్టం లేక తోకతో చూడలేదని చెబుతుంది.

బ్రహ్మదేవుడఅసత్యప్రచారాన్ని చూడలేక ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. బ్రహ్మ చెప్పిప్రకారం అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పిన మొగలిపువ్వుతో భక్తులెవ్వరూ తననపూజించరాదని, తెల్లవారి లేచి ఆవు ముఖం చూడటం కూడా పాపకారణమని శపించాడుఆవు అభ్యర్థన మేరకు తోకతో నిజం చెప్పింది కాబట్టి పృష్ఠభాగపవిత్రమైనదని, తోకభాగాన్ని పూజించిన వారికి పుణ్యఫలాలు కలుగుతాయని వరమనగ్రహించాడు మహేశ్వరుడు.