కార్తీక మాసంలో శివునికి ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగిస్తే... కలిగే ఫలితాలు  

Kartika Masam Cow Ghee Deepam Importance-

కార్తీక మాసం అంటే శివ కేశవులు ఇద్దరికీ ప్రీతికరమైన మాసం. శివ, కేశవులఇద్దరినీ పూజించటం ఈ మాసం యొక్క విశిష్టత. కార్తీక మాసంలస్నానాలు,దీపాలు వెలిగించటం,దానాలు చేయటం మరియు ఉపవాసాలు ఉండటం మొదలైనవఉంటాయి..

కార్తీక మాసంలో శివునికి ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగిస్తే... కలిగే ఫలితాలు-

వీటిని చేయటం వలన పాపాలు తొలగిపోవటమే కాకుండా పుణ్య ఫలదక్కుతుంది. కార్తీక మాసంలో చేసే పూజలు విశేషమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. మాసంలో స్త్రీ, పురుషులు ఇద్దరు తప్పనిసరిగా తెల్లవారు జామున తలస్నానచేయాలి.

కార్తీక మాసంలో సాయంత్రం శివాలయంలో దీపం వెలిగించటం వలన కష్టాలతొలగిపోయి అనంతమైన ఫలాలు లభిస్తాయి.శివాలయ గోపుర ద్వారం, శిఖరం, శివలింసన్నిధిలోగానీ దీపారాధన చేయడం వల్ల అన్ని పాపాలు అంతరించి పోతాయికార్తీక మాసంలో శివాలయంలో ఆవు నేతితో దీపారాధన చేస్తే అత్యంపుణ్యాత్ములవుతారు. మాసంలో ప్రతి రోజు ఆవునేతితో దీపారాధన చేస్తజ్ఞానులై, మోక్షాన్ని పొందుతారని శివ పురాణంలో చెప్పారు.

ఈ విధంగా దీపారాధన చేయటం వలన పూర్వ జన్మ పాపాలు కూడా హరిస్తాయి. కార్తీమాసంలో వచ్చే ప్రతి సోమవారం నాడు ఉపవాసం చేసి, రాత్రి నక్షత్దర్శనానంతరం ఆహారం స్వీకరించి, భగవంతుని ధ్యానంలో గడిపే వారు తప్పనిసరిగశివ సాయుజ్యాన్ని పొందుతారు.