అమెరికన్లమే..కానీ!!!  

Jindal Shouts On Media About His Nativity-

English Summary:About India, the United States has been sensational comments about Louisiana Governor Bobby Zinda. Bobby Jindal is valasavadi, vansamulalu criticism comes in the wake of the United States was not bhubhuganlonivi spandhistu ion...His parents came to America from India in four decades ago, Americans had come to serve, not to be strong, said Indian Americans. In addition, in relation to an area that is not just an idea, he said.We had come here to be American, Indian - American, had to be told by his parents. Indians believe that they undevaramannaru there.Not only India is said to be unhappy. For more opportunities, more independence to their parents told.He said that the trust of immigrants in the United States. The US presidential election race, he creates the comments of extreme sensations.To see how much of it goes to the ......

భారత్ గురించి, అమెరికా గురించి లూసియాన గవర్నర్ బాబీ జిందాల సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బాబీ జిందాల్ వలసవాది అని, వంశమూలాలు అమెరికా భూభూగంలోనివి కాదని ఆయన పైన విమర్శలు వస్తున నేపధ్యంలో ఆయాన స్పంధిస్తూ…తన తల్లిదండ్రులు నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం భారత్ నుండి అమెరికాకు వచ్చారని, అమెరికన్స్‌గా ఉండేందుకు వచ్చామని, ఇండియన్ అమెరికన్స్‌గా ఉండేందుకు కాదని ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా వారికి సంబంధించి ఇది కేవలం ఒక ప్రాంతం కాదని, ఒక ఆలోచన అన్నారు. మనం అమెరికన్లుగా ఉండేందుకు ఇక్కడకు వచ్చామని, ఇండియన్ – అమెరికన్లుగా ఉండేందుకు రాలేదని తన తల్లిదండ్రులు చెప్పారన్నారు. భారతీయులుగా ఉండాలని భావిస్తే తాము అక్కడే ఉండేవారమన్నారు..

అమెరికన్లమే..కానీ!!!-

అంతమాత్రాన భారత్ అంటే అయిష్టం కాదని చెప్పారు. మరిన్ని అవకాశాల కోసం, మరింత స్వాతంత్ర్యం కోసం తమ తల్లిదండ్రులు ఇక్కడకు వచ్చారన్నారు. అమెరికాలో ప్రవాసులు అనే దానిని తాను విశ్వసించనని చెప్పారు.

ఇక అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల రేసులో ఉన్న ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం తీవ్ర సంచలనాలు సృష్టిస్తుంది. మరి ఇది ఎంతవరకూ వెళుతుందో చూడాలి.