జవాన్ మూవీ 3 డేస్ కలెక్షన్స్     2017-12-04   03:46:28  IST  Raghu V

Nizam – 2.40 cr
Ceded – 1.15 cr
UA – 0.86 cr
East – 0.53 cr
West – 0.33 cr
Krishna – 0.48 cr
Guntur – 0.65 cr
Nellore – 0.26 cr

Telugu states total share – 6.67 cr

Karnataka – 0.48 c
r Rest – 0.10 cr
Overseas – 0.30 cr

Total WW 3 days Share – 7.55 cr

* Decent to good weekend.