జనవరి నెలలో పుట్టిన వారి గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు  

January Birthday Horoscope Astrology-

In January, the births are very attractive. Women and men born this month are also attracted to the other. They are very gentle, attractive and beautiful. When you see them, you will feel the honor of others. These are good thinkers. And they have good power abilities. Have the ability to advise others. Their ideas are good to everyone. Whatever the argument with the other, they will eventually win.

They prefer to do good things as much as possible. These are the most daring. Their mind is very good. It's hard to come up with difficulty. There are some obstacles in learning about this. Usually this month is rich in wealth. Earn big jobs. They have great reputations.

. Health: The birth of their birth in January is good. Some of the skin diseases and miscarriages have been affected, even if they have immunity.

Money: They earn money well and make savings. Most of the people who are born in this month will get more benefit from marrying .. Lucky week: Wed and Fridays. Lucky color: black, eggplant color. Lucky Stone: Moon Stone, Pearl ..

..

..

..

జనవరి నెలలో పుట్టినవారు చాల ఆకర్షణీయతను కలిగి ఉంటారు. ఈ నెలలజన్మించిన స్త్రీలు మరియు పురుషులు ఎదుటి వారిని ఇట్టే ఆకర్షిస్తారువీరు చాలా సున్నితంగా,ఆకర్షణీయంగా,అందంగా ఉంటారు. వీరిని చూడగానఎదుటివారికి గౌరవ భావం కలుగుతుంది..

జనవరి నెలలో పుట్టిన వారి గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు-

వీరు మంచి ఆలోచనాపరులు. అలాగే మంచశక్తి సామర్ధ్యాలు వీరి సొంతం. ఇతరులకు సలహాలు ఇచ్చే సామర్ధ్యం కలిగఉంటారు.

వీరి ఆలోచనలు అందరికి నచ్చుతాయి. ఎదుటి వారితో వాదన పెట్టుకొనఅయినా సరే చివరకు గెలుపును సాధిస్తారు.వీరు సాధ్యమైనంతవరకు మంచి పనులు చేయటానికి ఇష్టపడతారు.

వీరిలో దైర్యఎక్కువ. వీరి మనస్సు చాలా మంచిది. ఎంతటి కష్టం వచ్చిన దైర్యంగఎదుర్కొంటారు.

వీరికి చదువు విషయంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురు అవుతాయిసాధారణంగా ఈ నెలలో పుట్టినవారు ధనవంతులుగా ఉంటారు. పెద్ద పెద్ఉద్యోగాలను సంపాదిస్తారు. వీరు గొప్ప కీర్తి ప్రతిష్టలను కలిగి ఉంటారు.

ఆరోగ్యము : జనవరి నెలలో పుట్టిన వారి ఆరోగ్యము చాలా బాగుంటుంది. వీరికరోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువగానే ఉన్నా సరే కొన్ని చర్మ వ్యాదులు, గర్భకోవ్యాధులు బాధిస్తుంటాయి.ధనము : వీరు డబ్బును బాగా సంపాదిస్తూ పొదుపును కూడా చేస్తారు.

ఎక్కువగస్థిరాస్తులు సంపాదిస్తారు.ఈ నెలలోనే పుట్టిన వారిని వీరు వివాహచేసుకోవటం వలన ఎక్కువ లాభం పొందుతారు.అదృష్ట వారము : బుధ మరియు శుక్ర వారములుఅదృష్ట కలర్ : నలుపు, వంకాయ రంగులక్కీ స్టోన్ : మూన్ స్టోన్, ముత్యము.