5 జనవరి 2018 శుక్రవారం రోజు ఇలా చేస్తే, ఏడాది అంతా డబ్బే డబ్బు  

January 5th 2018 Lakshmi Devi Pooja-

This time the New Year came Monday. January 5 came on Friday. Friday is very much for Mahalakshmi. On the first Friday of the year, you will be happy all year round. Lakshmi Devi fulfills all the wishes of the first Friday of the day. The wish is fulfilled by the first Friday and 21 weeks for the consecutive wishes.

On that day, the house washed up and cleaned up the house and had to read and pray with Lakshmi Devi. Then let's read the story on Friday and make a nanny of milk made from milk. At the end of the vagina worship the temple of Gov. Last Friday the ancestors had to be anointed with ghee flowers. After the anointing is complete, worship with white flowers. Have a white slave as a gift. Silver and gold coins are given to poor people. The name is also popular. You also become a winner for 21 weeks in the new year and become the heroes of Mahalakshmi.

ఈ సారి నూతన సంవత్సరం సోమవారం వచ్చింది. జనవరి 5 శుక్రవారం వచ్చిందిశుక్రవారం అంటే మహాలక్ష్మికి చాలా ప్రీతి. సంవత్సరంలో వచ్చే మొదటశుక్రవారం ఇలా వ్రతం చేస్తే సంవత్సరం అంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు. ఇలమొదటి శుక్రవారం వ్రతం చేయటం వలన లక్ష్మి దేవి సమస్త కోరికలనతీరుస్తుంది..

5 జనవరి 2018 శుక్రవారం రోజు ఇలా చేస్తే, ఏడాది అంతా డబ్బే డబ్బు-

ఈ వ్రతాన్ని మొదటి శుక్రవారం ప్రారంభించి వరుసగా 21 వారాలచేస్తే కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరతాయి.

ఆ రోజు తెల్లవారు జామున లేచి ఇంటిని శుభ్రం చేసి తలస్నానము చేసి లక్ష్మదేవిని అష్టోత్తరాలు చదివి పూజ చేయాలి. ఆ తర్వాత శుక్రవారం కథ చదివఅమ్మవారికి పాలతో తయారుచేసిన నైవేద్యం పెట్టాలి. వ్రతం చివరిలో గోవునపూజించాలి.

చివరి శుక్రవారం అమ్మవారిని గన్నేరు పూలతో అభిషేకం చేయాలిఅభిషేకం పూర్తీ అయ్యాక తెల్లని పూలతో పూజ చేయాలి. నైవేద్యంగా తెల్లనప్రసాదాన్ని పెట్టాలి. పేదవాళ్లకు వెండి,బంగారు నాణేలు దానం చేస్తే కనవర్షము కురుస్తుంది.

అంతేకాక పేరు ప్రఖ్యాతులు కూడా లభిస్తాయి. మీరు కూడకొత్త సంవత్సరంలో 21 వారాల పాటు ఈ వ్రతం చేసి మహాలక్ష్మి కృపకు పాత్రులఅవ్వండి.