ఆంజనేయ స్వామి వివాహం వెనక ఉన్న రహస్యం ఏమిటో తెలుసా?  

హిందువులు బలానికి,నిగ్రహానికి ప్రతీక అయినా ఆంజనేయ స్వామిని హిందువులబ్రహ్మచారిగా భావించి కొలుస్తారు.అయితే ఆంజనేయ స్వామికి వివాహం అయిందనకొన్ని కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.అయితే ఆంజనేయ స్వామికి నిజంగానే వివాహఅయిందా… అయితే ఎవరితో అయిందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.ఆంజనేయ స్వామవివాహం గురించి పరాశర మహర్షి ప్రస్తావించారు.సూర్య పుత్రిక అయిసువర్చలాదేవిని వివాహం చేసుకున్నారని…అసలు ఆ వివాహం ఎలజరిగింది…వివాహం జరిగితే ఆంజనేయస్వామిని బ్రహ్మచారిగా ఎందుకపూజిస్తున్నాం.ఆ వివరాలోకి వెళ్ళితే…

ఆంజనేయ స్వామి వివాహం వెనక ఉన్న రహస్యం ఏమిటో తెలుసా? is lord hanuman married or a bachelor--

ప్రచండమైన సూర్యుని కాంతికి ఆయన భార్య అయిన చాయా దేవి తట్టుకోలేపుట్టింటికి చేరుతుంది.ఛాయా దేవి తండ్రి అయినా విశ్వకర్మ సూర్య కాంతినతగ్గించి కూతురిని సూర్య భగవానుని దగ్గరకు పంపిస్తాడు.అప్పుడవారిద్దరికీ సూర్య తేజస్సును పుణికి పుచ్చుకొని సువర్చలాదేవజన్మించింది.సూర్య భగవానుడు సువర్చలాదేవి వివాహం కోసం ఆమె తేజస్సునతట్టుకోగలిగిన వరుని కోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు.

అయితే ఆమె తేజస్సును తట్టుకొనే వరుడు ఎక్కడ దొరక్క సువర్చలా వివాహానికమార్గం చూపమని బ్రహ్మ దేవుణ్ణి ప్రార్థించగా, అప్పుడు బ్రహ దేవుడవాయునందనుడు, మహా పరాక్రమశాలి, ప్రచండ తేజో మూర్తి అయిన ఆంజనేయుడసువర్చలకు తగిన వరుడని చెబుతాడు.వెంటనే విశ్వ కర్మ ఆంజనేయడు దగ్గరకవెళ్లి తన కూతురిని వివాహం చేసుకోమని అడుగుతాడు.

ఆంజనేయుడు తన బ్రహ్మచర్య దీక్షను గురించి సూర్యునికి చెప్పుతాడుఆంజనేయుని బ్రహ్మచర్యానికి ఎటువంటి ఆటంకం కలగదని ఒప్పందం చేసుకునసూర్యుడు తన పుత్రిక అయిన సువర్చలా దేవితో ఆంజనేయునికి వివాహనిశ్చయించాడు.దేవగురు బృహస్పతి వీరి వివాహ ముహూర్థాన్ని నిర్ణయించాడుజ్యేష్ట శుద్ధ దశమి, ఆదివారం నాడు,ఉత్తరా నక్షత్ర యుక్త సింహ లగ్నంలోముప్ఫై రెండుకోట్ల దేవతల దీవెనలతో వివాహం జరిగింది.