నలుపు అశుభానికి గుర్తా....ఎందుకు?  

Is Black Considered Inauspicious In Hindu Culture.?-

నలుపును అశుభానికి గుర్తుగానే అందరు భావిస్తారు. రాముడినీ, కృష్ణుడినతప్ప నల్లగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని తక్కువగా చూస్తుంటారు.చర్మం దగ్గరనుంచీ, వేసుకునే బట్టల వరకూ నలుపు రంగును చాలా మంది దూరంగా ఉంచుతారునిజానికి రంగులన్నీ కలిస్తే పుట్టేది నలుపు రంగే..

నలుపు అశుభానికి గుర్తా....ఎందుకు?-

వర్ణ శాస్త్రం ప్రకారనలుపు అధికారాన్ని మరియు హుందా తనాన్నీ సూచిస్తుంది. విష్ణు మూర్తఅవతారాలయిన రాముడు, కృష్ణుడు మాత్రమే కాదు పురాణాలలో అత్యంత సౌందర్వతులయిన ద్రౌపది, శకుంతల వంటి వారు కూడా నల్లని మేనిఛాయను కలిగఉన్నవారే.అయ్యప్ప స్వామి మాల ధారణకు నలుపూ రంగునే వాడతారు.

కొన్ని ప్రాంతాలలఅమ్మవారికి నల్లని చీరను ధరింపజేస్తారు. ఆలయానికి వచ్చిన స్త్రీలకనల్లని గాజులను అమ్మవారి ప్రసాదంగా ఇస్తారు.త్రిగుణాలలో ఎరుపు రాజసానికి, నీలం సాత్వికానికి ,నలుపు రంగు తామగుణానికి ప్రతీక అని శ్రీ కృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా భగవద్గీతలో చెప్పారుతామసం అంటే క్రోధం.

వెలుతురు జ్ఞానానికి ప్రతీక చీకటి ఆజ్ఞానానికప్రతీక. నలుపు రంగు చీకటికి చిహ్నం. నలుపు దుఃఖానికి, నిరసనకి ప్రతీకగఇప్పటికీ వాడుతున్నాము.

కొన్ని ప్రాంతాలలో భర్త చనిపోయిన వారు నలుపదుస్తులను ధరించి ఉంటారు. వారి శేష జీవితమంతా నలుపు రంగు దుస్తులనే వారధరిస్తారు.నలుపు రంగు వేడిని తొందరగా గ్రహిస్తుంది.

ప్రమాదాలను త్వరగఆకర్షిస్తుంది. అందుకే నలుపు రంగుని అశుభ సూచకంగా భావిస్తారు.