గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గంట కొట్టటంలో ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటో తెలుసా?  

మనం సాధారణంగా గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గంట కొట్టి దేవుని దర్శనం చేసుకుంటఉంటాం.అలాగే చిన్న పిల్లలు కూడా గంట కొట్టటానికి ఉబలాటపడుతూ ఉంటారుఅయితే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు గంట ఎందుకు కొడతారో తెలుసా? మనం ఇంటిలో పూచేసుకున్నప్పుడు,హారతి ఇచ్చే సమయంలో కూడా గంట కొడుతూ ఉంటాం.ఆలా గంకొట్టినప్పుడు మనకు మానసిక ఆనందం కలుగుతుంది.అంతేకాక దేవాలయానికవెళ్ళినప్పుడు మన మనస్సులోని కోరికలను దేవుని వద్ద నివేదించటానికి గంకొట్టి దేవుణ్ణి మేల్కొల్పుతూ ఉంటాం.

Interesting Facts About Temple Bells--

గంటలో ప్రతి భాగానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది.ముఖ భాగంలో బ్రహ్మదేవుడు,ఉదభాగంలో మహారుద్రుడు,నాలుక లో సరస్వతీ మాత, కొన భాగంలో వాసుకి మరియు పైవుండే పిడి భాగం లో ప్రాణశక్తి వుంటుందని మన పురాణాలు చెపుతున్నాయి.

మమనస్సు బాగా లేనప్పుడు మన మనస్సు ఆధ్యాత్మిక భావనతో నిండి ఉండాలంటభగవంతుని ముందు కంచు తో చేసిన గంటను మ్రోగిస్తే, ఆ గంట నుండి వచ్చ“ఓంకార” శబ్దం వలన మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

మన ఇంటిలో లేదా దేవాలయం లో హారతి సమయంలో గంటకొడితే దేవతామూర్తువిగ్రహాల్లోకి దేవతలను ఆహ్వానం పలుకుతున్నామని అర్ధం.

హారతి సమయంలో గంకొట్టే సమయంలో కళ్ళు మూయరాదు.ఆ సమయం లో హారతి ఇస్తూ, గంట కొడుతదైవాన్ని ఆహ్వానిస్తూ పూజారి మనకు చూపిస్తున్నారని అర్ధం.