నిద్ర గురించి మీకు తెలియని నిజాలు  

Interesting Facts About Sleep-

English Summary:In general, we do not know what is happening during sleep. Interestingly, even some of the facts may not sleep well.So why ..Learn how to read a few of them.

* Usually sleep at night should go for 10-15 minutes.Nidrapatteste you understand less tired. Ravatledani sleep means that you will be late.

* 2/3 part of the life of a cat gadicipotundata sleep.

* 264.A high school student was 4 hours sleep. This is a record.

* Neonatologist more are in the REM-SLEEP.

* A jiraphiki day 1.Only need 9 hours of sleep. A brown bat, the same 19.To 9 hours of sleep.

* 15% of the world's population is in the habit of sleep walking.

నిద్రలో ఏం జరుగుతోందో మనకు సాధారణంగా తెలియదు. అలాగే నిద్ర గురించి కూడా కొన్ని గమ్మత్తయిన నిజాలు తెలియకపోవచ్చు. మరి ఆలస్యం ఎందుకు ..

నిద్ర గురించి మీకు తెలియని నిజాలు-

వాటిలో కొన్ని చదివి తెలుసుకోండి.* సాధారణంగా రాత్రిపూట నిద్రపట్టడానికి 10-15 నిమిషాలు పట్టాలి. అంతకంటే తక్కువ సమయంలో నిద్రపట్టేస్తే మీరు అలసిపోయారని అర్థం.

ఆలస్యం జరుగితే మీకు నిద్ర రావట్లేదని అర్థం.* ఒక పిల్లి జీవితంలో 2/3 భాగం నిద్రలోనే గడిచిపోతుందట.* 264.4 గంటల పాటు నిద్రపోకుండా ఉన్నాడు ఓ హై స్కూలు స్టూడెంట్. ఇదో రికార్డు.* పసికందులు ఎక్కువగా REM-SLEEP లో ఉంటారు.

* ఒక జిరాఫీకి రోజులో 1.9 గంటల నిద్ర మాత్రమే అవసరం. అదే ఒక బ్రౌన్ బ్యాట్ కి 19.9 గంటల నిద్ర అవసరం.* ప్రపంచ జనాభాలో 15% మందికి నిద్రలో నడిచే అలవాటు ఉంది.* నిద్రను వాయిదా వేయడం కేవలం మనుషులు చేయగలుగే పని.* నిద్రలో కూడా కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉండే మన మెదడు, ఆ సమయంలో టాక్సీన్స్ ని కూడా క్లియర్ చేస్తుందని కొన్ని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.* ఈ ప్రపంచంలో నిద్రలేమితో బాధపడేవారికన్నా, గురకతో ఇబ్బందిపడే వారి సంఖ్యే ఎక్కువ.

* మధ్యాహ్నం నిద్ర మంచిదే అయినా, గంట-గంటన్నరలో నిద్రను ముగించాలని పరిశోధకులు చెబుతారు.