వేల సంఖ్యలో భారతీయులకి అమెరికా పౌరసత్వం..!  

Indian Nris Que Line In America For Permanent Visa-

Homeland Security has revealed that American citizenship figures for the last year's NRIs in the United States have been revealed. Homeland Security has officially confirmed that 50,802 Indians were granted citizenship in the year 2010. However, the number of citizens in the country has increased to 4,000 people in 2016.

According to the latest report released by the Homeland Security Department, 46,188 people in the year 2016 received approximately 42,213 Indians in American Citizenship. However, in 2017, 7,07,265 foreigners received US citizenship, of which 50,802 were Indians. .

అమెరికాలో గడిచిన ఎడాది ఎన్నారైలకి ఇచ్చిన అమెరికా పౌరసత్వం లెక్కల్ని హోంలాండ్ సెక్యూరిటీ బహిర్గతం చేసింది.2017 సంవత్సరంలో సుమారు 50,802 మంది భారతీయులుకు తమ పౌరసత్వాన్ని పొందారని హోంలాండ్ సెక్యూరిటీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది.అయితే ఈ సంఖ్యని 2016 సంవత్సరంతో పోల్చితే నాలుగువేల మంది ఎక్కువగా పౌరసత్వాన్ని పొందారని తెలిపింది.

వేల సంఖ్యలో భారతీయులకి అమెరికా పౌరసత్వం..!-Indian NRIs Que Line In America For Permanent Visa

ఇక వలసలపై హోంలాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ప్రకారం చూస్తే 2016 సంవత్సరం లో 46,188 మంది.2015 సంవత్సరం లో సుమారు 42,213 మంది భారతీయులు అమెరికా పౌరసత్వాన్ని పొందారు. అయితే 2017లో 7,07,265 మంది విదేశీయులు అమెరికా పౌరసత్వాన్ని పొందగా.అందులో 50,802 మంది భారతీయులు ఉన్నారు.

2016 సంవత్సరం లో 7,53,060 మంది, 2015 సంవత్సరం లో 7,30,259 మంది విదేశీయులు అమెరికా పౌరసత్వాన్ని పొందారు. 2017సంవత్సరం లో ఎక్కువగా 1,18,559 మంది మెక్సికన్ పౌరులకు అమెరికా పౌరసత్వం లభించింది…అయితే ఈ లెక్కల్ని అధికారికంగా ద్రువీకరించామని అమెరికా హోంలాండ్ సెక్యూరిటీ తెలిపింది.