కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఇలా చేస్తే, అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి  

Importance Of Karthika Pournami-karthika Pournami,కార్తీక పౌర్ణమి

కార్తీక మాసం నెల రోజుల్లో ప్రతి రోజు ప్రత్యేకమైనది. అయితే ఈ నెరోజుల్లో కార్తీక పౌర్ణమి చాలా ప్రత్యేకమైనది. అంతేకాక కార్తీక పౌర్ణమరోజు అనేక వ్రతాలు, పూజలు చేస్తూ ఉంటారు..

కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఇలా చేస్తే, అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి-Importance Of Karthika Pournami

ఈ రోజు శివ కేశవులకు ఇష్టమైరోజు. కార్తీక పౌర్ణమి మహా శివరాత్రితో సమానం. మహా శివరాత్రి రోజు పూజలచేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో కార్తీక పౌర్ణమి రోజు చేసే పూజల వలన కూడఅంతే పుణ్యం వస్తుంది.

ఆ రోజున శివుని దగ్గర దీపాన్ని వెలిగిస్తే తెలిసి తెలియక చేసే పాపాలఅన్ని నశిస్తాయి. కార్తీకపౌర్ణమి రోజున శివునికి రుద్రాభిషేకం,విష్ణువుకప్రియమైన సత్యనారాయణ వ్రతం చేసిన వారికి…సకల సంపదలు కలుగుతాయిఅంతేకాకుండా పౌర్ణమిరోజున కేదారేశ్వరస్వామి వ్రతం చేసుకుంటే ఎంతో మంచజరుగుతుంది. ఈరోజున దీప దానం చేస్తే, పుణ్యం, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయి.

పవిత్రమైన రోజున చేసే అన్ని దానాలకు ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుంది. ఈ ఒక్క రోజదీపం వెలిగించడం వలన, సంవత్సరం అంతా దీపం వెలిగించినంత పుణ్యం వస్తుంది.కార్తీక పౌర్ణమి రోజున తెల్లవారుజామునే లేచి, తలస్నానం చేసి గుడికవెళ్ళాలి.

ఈ రోజు స్త్రీలు పగలంతా ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం ఇంట్లో దీపారాధచెయ్యాలి. ఆ తరవాత తులసి కోట ముందు ఒక పీట పెట్టి ముగ్గు వేయాలి. ఒవెండి గిన్నెలో పాలు పోసి, చంద్ర కిరణాలు పడేటట్టు ఆ పీట పై పెట్టాలిఇంకా చంద్రునికి చలివిడి, వడపప్పు, కొబ్బరికాయ, తాంబూలం సమర్పించాలితులసి కోట వద్ద 365 వత్తులు వెలిగించాలి. ఇలా చేసిన తరవాత, ఆ ప్రసాదాన్నఫలహారంగా తీసుకోవాలి.

ఇలా చేయడం వలన కడుపుకి చల్లదనం, బిడ్డలకు రక్ష అనఅంటారు.