తులసి మొక్క విశిష్టత తెలుసా ?  

సాధారణంగా ప్రతి ఇంటిలో తులసి మొక్క తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అలాగే మనతులసి మొక్కకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత ఏ మొక్కకు ఇవ్వం. అంతేకాక తులసి మొక్కనమనం దైవంగా భావిస్తాం...

-

తులసి మొక్క విష్ణుమూర్తికి ప్రీతిపాత్రమైనదకావటంతో లక్ష్మి స్వరూపంగా భావించి పూజలు చేస్తాం. అంతేకాకుండా తులసి వలమనకు అనేక ఆరోగ్యపరమైన లాభాలు ఉన్నాయి.తులసి మొక్కకు ఉన్న మరో విశిష్ట గుణం ఏమిటంటే కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ నతీసుకోని మనకు అవసరమైన ప్రాణ వాయువు ఆక్సిజన్ ని విడుదల చేస్తుంది.

ప్రతఆలయంలో తీర్ధంలో తప్పనిసరిగా తులసిని వేయటం చూస్తూనే ఉంటాం. అలాగదేవుడికి తులసి మాలలను వేయటం కూడా చూస్తూనే ఉంటాం.అలాగే దగ్గు,జలుబు చేసినప్పుడు రెండు తులసి ఆకులను నమిలితే వెంటనతగ్గిపోతాయి.

తులసి వనం మీదగా వీచే గాలిని కనుక రోజూ పీల్చినట్లయితజీవితకాలం మొత్తం మీద కూడా ఎటువంటి జబ్బులూ రావని మన పెద్దవారు చెప్పుతఉంటారు. మన ఇళ్లల్లో విరివిగా తులసి చెట్లని పెంచేసుకుంటే పుణ్యానికపుణ్యం, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం…