రథసప్తమి రోజు 7జిల్లేడుఆకులతో ఇలాచేస్తే 7 జన్మల పాపాలు పోతాయి  

Importance Of Ratha Saptami-

హిందువులు మాఘ శుద్ధ సప్తమి రోజు రథసప్తమి పండుగ జరుపుకుంటారు.సూర్భవవానుడు కస్యపుమహాముని కుమారుడు.సూర్య భగవానుని జన్మ తిథి అయినా మాసుద్ధ సప్తమి రోజున సూర్యభగవానుని అర్చించి ఆయన కరుణా కటాక్షాలనపొందుతాం.సూర్యుడు జన్మించిన ఈ మాఘమాసం లో రథసప్తమినాడు సూర్యుడినపూజించే అవకాశం లేని వారు మాఘమాసం లో ఒక ఆదివారం పూజించినా కూడా మంచఫలితం వస్తుందని మన పెద్దలు అంటారు.

Importance Of Ratha Saptami- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Importance Of Ratha Saptami---

రథసప్తమి నాడు సూర్యోదయానికి ముందే స్నానము చేసి, సూర్యోదయానంతరం దానాలచేయాలి .ఈరోజు సూర్య భగవానుని ఎదుట ముగ్గు వేసి ,ఆవుపిడకలపై ఆవుపాలతపొంగలి చేసి ,చిక్కుడు ఆకులపై ఆ పోంగలిని ఉంచి సూర్య భగవానునికి నైవేద్యపెట్టాలి.ప్రతి మాసంలోను సప్తమి తిధి వస్తుంది.అయితే మాఘ మాసంలో వచ్చసప్తమి బాగా విశిష్టమైనది.మన వేదాలలో సూర్య భగవానుడు ఏడు గుర్రాల బంగారరధంపై గమనం ఉంటుందని చెప్పబడింది.

సూర్య గమనం ప్రకారం ఉత్తరాయనము, దక్షిణాయనము అని రెండు అయనాలు ఉన్నాయిఆషాఢమాసము నుండి పుష్యమాసము వరకు దక్షిణాయనము.ఈ దక్షిణాయనంలోసూర్యరథదక్షిణ దిశగా పయనిస్తుంది.తరువాత సూర్యుడు మకరరాశిలోకి ప్రవేశించటఉత్తరాయన ప్రారంభ సూచకము.అందుకే రథసప్తమి అని పేరు వచ్చింది.అందుకఈరోజు పవిత్రదినముగా భావించి భారతీయులు సూర్యుని ఆరాధిస్తారు.

మాఘ శుద్ధ సప్తమి సూర్య గ్రహణముతో సమానము.ఆరోజు సూర్యోదయానికి ముందస్నాన, జప, అర్ఘ్యప్రదాన, తర్పణ, దానాదులన్ని చేస్తే అనేక కోట్పుణ్యఫలము మరియు ఆయురారోగ్య సంపదలను ఇచ్చును.

ఆ సమయమున ఏడు జిల్లేడఆకులను,రేగు పండును తలపై పెట్టుకొని నదీస్నానము చేస్తే ఏడు జన్మములలచేసిన పాపములు నశిస్తాయని గర్గమహాముని చెప్పారు.జిల్లేడు ఆకునకఅర్కపత్రమని అని పిలుస్తారు.సూర్యునికి “అర్కః” అని మరొక పేరు ఉందిఅందువలన సూర్యునికి జిల్లేడు అంటే చాలా ప్రీతికరమైనది.

ఏడు జిల్లేడు ఆకులు సప్తాశ్వములకు చిహ్నం మాత్రమే గాక, ఏడు జన్మల్లచేసిన పాపములను, ఏడు రకములైన వ్యాధులను నశింపజేస్తాయి.

ఈ జన్మలోనుజన్మాంతరంలోను (రెండు), మానసిక, వాచిక, శారీరకములు (మూడు), తెలిసిచేసేవితెలియకచేసేవి (రెండు) కలిసి మొత్తం ఏడు పాపములు నేడు రోగాలకు కారణములు.

రథసప్తమి నాడు బంగారముగాని, వెండిగాని, రాగిగాని రథమును చేయించి, కుంకుమదీపములతో అలంకరించి అందులో ఎర్రని రంగుగల సూర్యుని ప్రతిమ నుంచిపూజించి, గురువునకు ఆ రథమును దానం ఇవ్వాలి.

ఆ రోజు ఉపవాసముండిసూర్యసంబంధమగు రథోత్సవాది కార్యక్రమములను చూచుచూ కాలక్షేపం చేయాలి.విధంగా రథసప్తమీ వ్రతము చేసి సూర్యభగవానుని అనుగ్రహముచే ఆయురారోగ్యాదసకల సంపదలు కలుగుతాయి.