తాళి బొట్టులో దాగి ఉన్న పరమార్ధం ఏమిటో తెలుసా?  

Importance Of Mangalsutra-mangalsutra

స్త్రీ జీవితంలో మాంగల్యానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది.పెద్దల సమక్షంలకట్టిన తాళిబొట్టును ఆమె ఎంతో ప్రాణప్రదంగా మరియు ఎంతో పవిత్రంగచూసుకుంటుంది.పూర్వ కాలంలో తాటి ఆకును చిన్న ముక్కగా కట్ చేసి రిబ్బనలా చుట్టి పసుపు కుంకుమ పెట్టి మూడు ముళ్ళు వేయించే ఆచారం ఉండేది.తర్వాత పసుపుకొమ్ము కట్టటం ఆచారంగా మారిందితాళిలో సూత్రాలు పుట్టింటివారి బొట్టు … అత్తింటివారి బొట్టు అనే రెండసూత్రాలు ఉంటాయి.ఇటు పుట్టింటి గౌరవం … అటు అత్తింటి మర్యాదనకాపాడాలనే విషయాన్నీ గుర్తు చేస్తూ ఉండడమే తాళిబొట్టులోని అసలైపరమార్ధం.డబ్బు ఉన్నవాడు డబ్బు లేనివాడు అనే బేధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరతాళిబొట్టును బంగారంతో చేయించటం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.

Importance Of Mangalsutra-mangalsutra-Importance Of Mangalsutra-Mangalsutra

ఈ ఆచారానికి ఆరోగ్యానికి సంబంధం ఉంది.బంగారం శరీరంలో వేడిననియంత్రిస్తుంది.అంతేకాక బంగారం మీద నుంచి నీరు పారటం వలన చర్మ వ్యాధులరావు.అలాగే ఆయుష్షును పెంచటంలో కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తుంది.అందువల్బంగారాన్ని ఆయుర్వేదంలో ఎక్కువగా వాడతారు.ఈ విధంగా తాళిబొట్టు అనేదవివాహం అయిన స్త్రీకి సమాజంలో గౌరవం మరియు ఆరోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది.

Importance Of Mangalsutra-mangalsutra-Importance Of Mangalsutra-Mangalsutra