కలశం అంటే ఏమిటి? దానిని ఎందుకు పూజిస్తారు?  

Importance Of Kalasam In Hindu Religion-

  • హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గృహ ప్రవేశాలకు, వివాహాలకు,కొన్ని పూజలచేసుకునే సమయంలో కలశం పెట్టి పూజ చేస్తూ ఉంటాం. ఇత్తడి లేదా రాగితతయారుచేసిన ఒక పాత్రలో నీటిని పోసి మామిడి ఆకులు వేసి కొబ్బరికాయ పెడతాం.

  • కలశం అంటే ఏమిటి? దానిని ఎందుకు పూజిస్తారు?-

  • అసలు కలశాన్ని ఎందుకు పూజించాలంటే….దానికి ఒక కథ ఉంది. దాని గురించఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • పూర్వం సృష్టి ఆవిర్భవానికి ముందు… పాలసముద్రంలశ్రీ మహావిష్ణువు తన శేషశయ్యపై పవళించి ఉన్న సమయంలో అతని నాభి ప్రాంతనుంచి వెలువబడిన పద్మం నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించాడు. అలా ఉద్భవించిబ్రహ్మ. ఈ యావత్ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు.

  • అదేవిధంగా కలశంలో వున్న నీరు సృష్టి ఆవిర్భవంలో ప్రథమంగా పుట్టిన నీటికప్రతీకగా నిలుస్తుంది. మామిడి ఆకులు, కొబ్బరికాయ సృష్టికి ప్రతీకలుగనిలుస్తాయి.

  • కళాశానికి కట్టిన దారం సృష్టిలో బందించబడిన ప్రేమనసూచిస్తుంది. అందువలన కళాశాన్ని శుభ సూచకంగా సూచిస్తారు.