ఓటర్ లిస్ట్ లో మీ పేరు ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇలా చేయండి !  

If You Want To Know Your Name In The Voter List Do This-

  • ఇప్పుడు మీ ఓటు హక్కు ఉందా లేదా అనేది మీరు ఈ సేవా కేంద్రాల వరకూ కూడా వెళ్ళనవసరం లేదు.మీ మొబైల్ నుంచీ ఒక్క మెసేజ్ ద్వారా మీ ఓటు హక్కుని పరీక్షించుకోవచ్చు అది ఎలాగంటే.

  • ఓటర్ లిస్ట్ లో మీ పేరు ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇలా చేయండి ! -If You Want To Know Your Name In The Voter List Do This

  • మీ మొబైల్ లో టెక్స్ట్ మెసేజ్ ద్వారా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. ముందుగా AP అని టైపు చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ VOTE అని టైపు చేసి ఆ తరువాత మీ ఓటరు కార్డుపై ఉండే ఐడీ నెంబర్ ని టైపు చేయాలి.

  • ఆ తరువాత ఆ మెసేజ్ ని 51969 కి పంపితే మీకు వెంటనే మీ పేరుపై ఓటరు కార్డు ఉందా లేదా అనేది తెలుప బడుతుందిEX :- AP VOTE వోటర్ ఐడీ నెంబర్ అని టైపు చేసి 51969 కి సెండ్ చేయండి