జుట్టు రాలకుండా ఒత్తుగా పెరగటానికి ఆలివ్ ఆయిల్ హెయిర్ మాస్క్  

How To Use O Oil For Hair Growth-

English Summary:This is due to the use of honey in the pack is damp hair. Watch the hair to absorb more water after the pack's hair is bright and soft.Olive oil helps the hair breaking and dry unchanged. We use natural coconut milk.If unable to find fresh coconut milk, coconut milk can also be used to sell in the market. Coconut palallo nutrients that support the breaking of hair.As well as the ability to see the hair is damp.

Ingredients

Olive oil - 2 or 3 tablespoons
Honey - 1 or 2 tablespoons
Coconut milk - one cup
Methodology

1.Coconut milk in a bowl, add the honey and olive oil.
2.The three mix well.
3.Apply with a brush to the hair color of the pack.
4.Olive Oil Hair Mask well apply to the edges of the hair from the skin on the head.
5.Massage for two minutes, and then leave in a half an hour to do so.
6.

ఈ ప్యాక్ లో తేనేను ఉపయోగించటం వలన జుట్టు తేమగా ఉంటుంది. ఈ ప్యాక్ జుట్టుకి వేసిన తర్వాత మరింత నీటిని గ్రహించి జుట్టు చూడటానికి ప్రకాశవంతంగా మరియు మృదువుగా కనపడుతుంది. ఆలివ్ నూనె జుట్టు తెగిపోకుండా మరియు పొడిగా మారకుండా సహాయపడుతుంది..

జుట్టు రాలకుండా ఒత్తుగా పెరగటానికి ఆలివ్ ఆయిల్ హెయిర్ మాస్క్-

మనం నేచురల్ కొబ్బరి పాలను ఉపయోగించవచ్చు. ఒకవేళ తాజా కొబ్బరి పాలు దొరక్కపోతే మార్కెట్ లో అమ్మే డబ్బా కొబ్బరి పాలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. కొబ్బరి పాలల్లో ఉండే పోషకాలు జుట్టు తెగిపోకుండా అపుతాయి.

అలాగే జుట్టు తేమగా ఉండేలా చూసే సామర్ధ్యం కలిగి ఉంటుంది.కావలసినవిఆలివ్ నూనె – 2 లేదా 3 స్పూన్స్

పద్దతి1. ఒక బౌల్ లో కొబ్బరి పాలు, తేనె మరియు ఆలివ్ నూనె వేయాలి.