నుదురుపై ఉన్న ముడతలను తొలగించుకోవడానికి అద్భుతమైన పాక్స్  

How To Treat Wrinkles On Forehead-

Wrinkles and fine lines on the forehead come from the elitist characteristics. They damage the facial beauty. However, it is not necessary to use expensive cosmetics to remove them. Easily cut with some items that are easily available in our home. Now let's learn about amazing pox to reduce wrinkles.

Papaya

Papyon and other enzymes in papaya are easy to reduce wrinkles on the forehead, fine lines. It also works efficiently to reduce the qualitative features. Ripe papaya pulp on top of thin layers and clean it with cold water for 10 minutes.

.

Egg whites

Egg yields have anesthetic properties, effectively removing wrinkles. One egg sprinkle with a spoon lemon juice on the top of the wrinkle on the forehead and clean it with cold water for 10 minutes.

Orange skins dry

Orange skins are also very effective in preventing wrinkles. Sprinkle a spoon of rose water in a spoon orange skillet powder and put it on top of the wrinkled brow and clean it with cold water for 10 minutes.

Pineapple

Pineapple and Vitamins are rich in pineapple, which is very effective in removing wrinkles and fine lines. Pineapple juice should be put on top of the cotton bulb in the jaws and clean it with cold water for 10 minutes.

..

..

..

నుదురుపై ముడతలు,ఫైన్ లైన్స్ వచ్చాయంటే వృద్దాప్య లక్షణాలు వచ్చినట్టేఇవి ముఖ అందాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అయితే వీటిని తొలగించుకోవడానికి ఖరీదైకాస్మొటిక్స్ వాడవలసిన అవసరం లేదు. మన ఇంటిలో సులభంగా అందుబాటులో ఉండకొన్ని వస్తువులతో సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు..

నుదురుపై ఉన్న ముడతలను తొలగించుకోవడానికి అద్భుతమైన పాక్స్-How To Treat Wrinkles On Forehead

ఇప్పుడు ముడతలతగ్గించుకోవటానికి అద్భుతమైన పాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.

బొప్పాయిబొప్పాయిలో పెపైన్ మరియు ఇతర ఎంజైమ్స్ సమృద్ధిగా ఉండుట వలన నుదురుపముడతలను,ఫైన్ లైన్స్ ని సులభంగా తగ్గిస్తుంది. వృద్దాప్య లక్షణాలను కూడతగ్గించటంలో సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తుంది. బాగా పండిన బొప్పాయి గుజ్జునముడతలు ఉన్న నుదురు భాగంపై రాసి పది నిముషాలు అయ్యాక చల్లని నీటితశుభ్రం చేసుకోవాలి.

గుడ్డు తెల్లసొనగుడ్డు తెల్లసొనలో యాస్ట్రిజెంట్ లక్షణాలు ఉండుట వలన ముడతలను సమర్ధవంతంగతొలగిస్తుంది. ఒక గుడ్డు తెల్లసొనలో ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం కలిపి ముడతలఉన్న నుదురు భాగంపై రాసి పది నిముషాలు అయ్యాక చల్లని నీటితో శుభ్రచేసుకోవాలి.

ఆరెంజ్ తొక్కల పొడిఆరెంజ్ తొక్కల పొడి కూడా ముడతలను నివారించడంలో చాలా సమర్ధవంతంగపనిచేస్తుంది. ఒక స్పూన్ ఆరెంజ్ తొక్కల పొడిలో ఒక స్పూన్ రోజ్ వాటరకలిపి ముడతలు ఉన్న నుదురు భాగంపై రాసి పది నిముషాలు అయ్యాక చల్లని నీటితశుభ్రం చేసుకోవాలి..

అనాస పండుఅనాస పండులో బ్రొమిలిన్ మరియు విటమిన్స్ సమృద్ధిగా ఉండుట వలన ముడతలు,ఫైనలైన్స్ తొలగించటంలో చాలా సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తుంది. అనాస పండు జ్యుస్ లకాటన్ బల్ ముంచి ముడతలు ఉన్న నుదురు భాగంపై రాసి పది నిముషాలు అయ్యాచల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి.