మస్కారాను ఇంటిలో ఎలా తయారుచేసుకోవాలి  

How To Make Your Own Mascara-

మస్కారాను ఇంటిలో ఎలా తయారు చేయాలా అని ఆలోచనలో పడ్డారా? దీనినఖచ్చితంగా ఇంటిలోనే తయారుచేసుకోవచ్చు. ఇకపై సౌందర్య స్టోర్ వద్ద చాలఖరీదైన మస్కారాను కొనుగోలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. చాలా సులువుగా ఇంటిలతయారుచేసుకోవచ్చు..

మస్కారాను ఇంటిలో ఎలా తయారుచేసుకోవాలి-

ఇంటిలో తయారుచేసుకొనే సేంద్రీయ మస్కారా వలన ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు ఉండవుఅలాగే కళ్ళకు మరింత అందాన్ని మరియు ఆకర్షణను జోడిస్తుంది. కళ్ళకు మస్కారరాసినప్పుడు ఒక అందమైన ఆకృతిని సృష్టిస్తుంది.

కావలసినవి

పద్దతి


దీనికి కొంత సమయం పడుతుందికాబట్టి ఓపికగా వెయిట్ చేయాలి.

ఇది సహజమైన కంటి మేకప్ రిమూవర్ గపనిచేస్తుంది.

క్లే మస్కారా

కావలసినవి

పద్దతి