శనీశ్వరుని కి నువ్వుల నూనెతొ దీపం ఎలా వెలిగించాలో తెలుసుకుందాం  

How To Lit A Lamp For Lord Shani With Sesame Oil-

కొంత మందికి ఏదైనా పని ప్రారంభించినప్పుడు అనుకోని అవాంతరాలు ఏర్పడటమరియు కొంత మందికి ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉండటం చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే వివాప్రయత్నాలు కూడా ముందుకు సాగవు. ఎదో ఆటంకం, ఇబ్బందులు వాస్తు ఉంటాయిఅటువంటి వారు ఈ విధంగా చేయాలి..

శనీశ్వరుని కి నువ్వుల నూనెతొ దీపం ఎలా వెలిగించాలో తెలుసుకుందాం-

ప్రతి గుడిలో నవగ్రహాలు ఉంటాయి. ఆ నవగ్రహాల ముందు ప్రతి శనివారనువ్వులనూనెతో దీపం వెలిగించాలి. అలాగే శనీశ్వరుడుకి బెల్లం అంటే ఇష్టంఅందువల్ల బెల్లంను నైవేద్యం పెడితే శనీశ్వరుని ప్రభావము తగ్గుతుంది.

అలాగే నల్లటి గుడ్డలో నల్లని నువ్వులను మూట కట్టి ప్రమిదలో వేసి వత్తులవేసి దీపం వెలిగించిన శని ప్రభావం తగ్గుతుంది. అంతేకాక నవ గ్రహాల చుట్ట9 ప్రదిక్షణాలు చేసి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని శివాలయం లేదా ఆంజనేయస్వామగుడికి వెళ్లి స్వామి వారి దర్శనం చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ప్రతి శనివారచేస్తూ ఉంటె శని ప్రభావం తగ్గుతుంది.