దోమలు దూరంగా పారిపోవాలంటే ఈ మొక్కలను పెంచుకోండి  

How To Kill Mosquitoes On Indoor Plants-

Season has changed. Waves have begun. Mosquitoes are also doing a swearing. The mosquito strain does not need to specifically say how it affects. Well, we do not mind. But mosquitoes come with fever and other health problems. Some of the plants should be grown to stay away from our neighborhood. Now let's learn about those plants.

.

Rosemary . This plant can be used in two different ways. This plant throws mosquitoes. Also, the plant leaves the cauliflower and curry leaves cooked in the kitchen.

Agitation . This plant grows like grass. This plant produces white or purple flowers. This plant is known as the Telugu ball. Do not grow mosquitoes at home

. Lemanbaum .

The smell of lemon-to-beam leaves evaporates mosquitoes. This plant grows very early. This plant also needs less water. The plants in the garden, on the walls of the compound, even at home and raise the windows .. mint.

సీజన్ మారింది. వానలు ప్రారంభం అయ్యాయి. దోమలు కూడా స్వైర విహారం చేస్తఉంటాయి..

దోమలు దూరంగా పారిపోవాలంటే ఈ మొక్కలను పెంచుకోండి-How To Kill Mosquitoes On Indoor Plants

దోమ కుట్టిందంటే దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగచెప్పనవసరం లేదు. మాములు దోమ అయితే పర్వాలేదు. కానీ దోమలు కుడితే జ్వరాలమరియు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.

ఆలా దోమలు మన పరిసరాల్లో లేకుండఉండాలంటే కొన్ని మొక్కలను పెంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ మొక్కల గురించతెలుసుకుందాం.

రోజ్‌మేరీ

అంతేకాకుండా ఈ మొక్క ఆకులను కొత్తిమీర, కరివేపాకులవంటల్లో వేసుకుంటే వంటలకు చక్కని రుచి వస్తుంది..

అగిరేటమ్

ఈ మొక్కను తెలుగు వారు పోక బంతి అని పిలుస్తారు. ఈ మొక్కలనపెంచుకుంటే ఇంటిలోకి దోమలు రావు.

లెమన్‌బామ్

ఈ మొక్కకు నీరు కూడా చాలా తక్కువ అవసరఅవుతుంది. ఈ మొక్కలను తోటలో, ప్రహరీ గోడలపై, ఇంట్లో కిటికీల వద్ద కూడపెంచుకోవచ్చు..

పుదీనా

పుదీనా మొక్కనకుండీలో పెంచుకోవచ్చు. దోమలు ఉన్న ప్రదేశంలో కొన్ని పుదీనా ఆకులను ఉంచిదోమలు పారిపోతాయి.