శరీరంపై స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తొలగించటానికి.... అద్భుతమైన ఆయిల్స్  

పొట్ట, హిప్స్ మరియు తొడల ప్రాంతంలో చర్మం సాగటం వలన స్ట్రెచ్ మార్క్సఏర్పడతాయి. ఇవి తొందరగా చర్మంలో కలిసిపోవు. అలాగే స్త్రీలు ఆపరేషన్లచేయించుకున్న సమయంలో కూడా చర్మం మీద స్ట్రెచ్ మార్క్స్ వస్తూ ఉంటాయిస్ట్రెచ్ మార్క్స్ తొలగించుకోవడానికి ఎటువంటి క్రీమ్స్ వాడకుండసహజసిద్ధమైన సుగంధ నూనెలతో తొలగించుకోవచ్చు...

శరీరంపై స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తొలగించటానికి.... అద్భుతమైన ఆయిల్స్-

ఇప్పుడు ఆ నూనెల గురించతెలుసుకుందాం.

రోస్ హిప్ సుగంధ నూనెగులాబీ విత్తనాల నుండి తయారైన ఈ నూనెలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్,విటమిన్ససమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ లక్షణాల కారణంగా స్ట్రెచ్ మార్క్స్ కనపడకుండచేయటంలో సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తుంది. మనం రోజు వాడే నూనెలో కొన్ని చుక్కరోస్ హిప్ సుగంధ నూనెను వేసి కలిపి స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ఉన్న ప్రదేశంలరాసి 5 నిమిషాల పాటు సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. ఈ విధంగా ప్రతి రోజచేస్తూ ఉంటే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తొందరగా తగ్గిపోతాయి.

జొజుబా సుగంధ నూనెఈ నూనెలో విటమిన్ A, E ఉండుట వలన స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ని తొలగించటంలో చాలబాగా పనిచేస్తుంది. ఈ సుగంధ నూనెలో ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి స్ట్రెచ్ మార్క్సఉన్న ప్రదేశంలో రాసి 5 నిమిషాల పాటు సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. ఈ విధంగప్రతి రోజు చేస్తూ ఉంటే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తొందరగా తగ్గిపోతాయి..

లావెండర్ సుగంధ నూనెఈ నూనెలో మచ్చలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే లక్షణాలు ఉండుట వలన తొందరగా మచ్చలనతొలగిస్తుంది. లావెండర్ సుగంధ నూనెను విటమిన్ E ఆయిల్ తో కలిపి స్ట్రెచమార్క్స్ ఉన్న ప్రదేశంలో రాసి 5 నిమిషాల పాటు సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. విధంగా ప్రతి రోజు చేస్తూ ఉంటే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తొందరగా తగ్గిపోతాయి.