గ్రహ దోషాలను తొలగించుకోవాలంటే ఏమి చెయ్యాలి ?  

How To Get Rid Of Grah Dosha-

మనకు చేసిన దోషాలు తొలగించుకోవడానికి వినాయకుణ్ణి పూజించటం మంచిదని చాలమంది చెబుతుంటారు.అవును.అది నిజమే.మనం చేసిన దోషాలు మన దగ్గరికరాకుండా, మనం వాటిని తొలగించుకోవాలంటే వినాయకుని పూజ చేయాల్సిందేఇప్పుడు .

How To Get Rid Of Grah Dosha- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) How To Get Rid Of Grah Dosha---

గణపతిని ఏ రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఏ పూజారాధన చేస్తే ఏ దోషం పోతుందిమనకు కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో చూద్దాం.* సూర్యదోష నివారణకు ఎర్రచందనంతో చేసిన గణపతిని పూజించాలి.* చంద్ర దోష నివారణకు వెండి లేక పాలరాయితో చేసిన వినాయకుడిని పూజించాలి.* కుజదోష నివారణకు రాగితో చేసిన వినాయకుడిని పూజిస్తే ఫలితం ఉంటుంది.

* బుధ దోష నివారణకు మరకత గణపతిని అర్చించాలి.* గురు దోష నివారణకు పసుపు, చందనం లేక బంగారంతో చేసిన గణపతిని కొలవాలి.* శుక్ర దోష నివారణకు స్ఫటిక గణపతికి ఆరాధన చేయాలి.* శని దోష నివారణకు నల్లరాయిపై చెక్కిన గణపతిని పూజించాలి.

* రాహు గ్రహ దోషానికి మట్టితో చేసిన గణపతిని పుజిస్తే ఫలితం ఉంటుంది.* కేతు గ్రహ దోష నివారణకు తెల్ల జిల్లేడుతో చేసిన గణపతిని పూజించాలి.* ఎర్రచందనంతో చేసిన గణపతిని పూజించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవు.* పగడపు గణపతిని పూజించడం వల్ల అప్పుల బాధలు తొలగిపోతాయి.

* పాలరాయితో చేసిన గణపతిని పూజిస్తే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది.* మనకు ఎదురవుతున్న సమస్యలు తొలగిపోవాలంటే శ్వేతార్క గణపతిని పూజించాలి.* స్ఫటిక గణపతిని పూజిస్తే సుఖశాంతులను ప్రసాదిస్తాడు.