నరకచతుర్దశి రోజు ఏం చేయాలి.? కష్టాలు తొలగాలంటే పాటించాల్సిన నియమాలు, పటించాల్సిన మంత్రాలు ఇవే.!  

How To Celebrate Narak Chaturdashi-

‘ధన త్రయోదశి’ మరునాడే నరక చతుర్దశి.నరకం నుంచి విముక్తి కోసం చేసే యమ ధర్మరాజు ప్రీత్యర్థం జరుపుకొనే పండుగగా ‘నరక చతుర్దశి’ మొదలైందట.కానీ, ఆ తరువాతి కాలంలో ప్రాగ్జ్యోతిష పురాన్ని (ఇవాళ్టి అస్సామ్ ప్రాంతం) పాలించిన నరకాసురుణ్ణి శ్రీకృష్ణుడు వధించిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని, ‘నరక చతుర్దశి’ జరుపుకోవడం ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది..

How To Celebrate Narak Chaturdashi--How To Celebrate Narak Chaturdashi-

ఈ పండుగను ‘దసరా’ లానే జరుపుకొంటారు.దసరాకు రావణాసురుడి దిష్టిబొమ్మలు చేసి, దహనం చేస్తారు.నరక చతుర్దశికేమో నరకాసురుడి బొమ్మ దహనం చేస్తారు.

వేకువనే బొమ్మ దహనం చేసి, టపాకాయలు కాల్చి, ఇంటికి వచ్చి తలంటు స్నానం చేస్తారు.

స్నానాంతరం నల్లనువ్వులతో

“యమాయ తర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి ” అంటూ యమతర్పణం విడవాలి.నరకాసురుడు మరణించిన సమయం అది..

ఆపై

ఇల్లంతా కడిగి ముగ్గులు పెట్టుకోవాలి.

ఆ రోజు మినపాకులతోకూర వండుకు తినాలి.వీలుకాకపోతే మినపగారెలైనా సరే.నరకచతుర్దశినే ప్రేతచతుర్దశి అని కూడా అంటారు.

సాయంత్రమయ్యాక ప్రదోషకాలంలో పూజ చేస్తారు.నరకం పాలు కాకుండా ఉండేందుకూ, పాపాలన్నీ పోగొట్టుకొనేందుకూ ఆ సమయంలో నాలుగు వత్తులతో సంప్రదాయబద్ధంగా ఒక దీపం వెలిగిస్తారు.‘దత్తో దీప శ్చతుర్దశ్యామ్ నరక ప్రీతయే మయా, చతుర్వర్తి సమాయుక్తః సర్వపాపాపనుత్తయే’ అంటూ ‘లింగ పురాణం’లోని శ్లోకం చదువుతారు.ఈ చతుర్దశికి నరకాధిపతి ప్రీతి కోసం, పాపాలన్నీ పోగొట్టుకోవడం కోసం ఈ నాలుగువత్తుల దీపం వెలిగిస్తున్నానని అర్థం.

అలాగే శివపూజ చేస్తారు..

శాస్రాల్లో ప్రదోషకాలాన చేసే ఈ దీపదానాల వల్ల రెండు విధాలైన ఉపయోగాలు ఉన్నట్లు చెప్పబడింది.ఈ దీపాలు నరకలోకవాసులకు వలసిన వెలుతురును ఇస్తాయి.

ఈ దీపదానాలవల్ల ఇక్కడి వారికి యమమార్గాధికారుల బాధ లేకుండా పోతుంది, నరక బాధ తప్పిపోతుంది.