గర్భిణీ స్త్రీలు స్ట్రెస్ కి గురి కాకూడదంటే ఏం చేయాలి?  

ఓ వయసులోకి వచ్చాక, అమ్మాయిల్లో మూడ్ స్వింగ్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇదంతా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన జరుగుతుంది. గర్భం ధరించాక ఈ మూడ్ స్వింగ్ మరింత పెరిగిపోతుంది. ఒత్తిడిగా అనిపించడం, ఆందోళనకు గురవడం, చికాకు .. ఇలాంటి మానసిక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. వీటినుంచి తప్పించుకోవాలంటే గర్భిణీ స్త్రీలు కొన్ని పద్ధతులు పాటీంచాలి.

* గర్భం ధరించగానే నొప్పుల భయం మొదలవుతుంది. ప్రసవం ఎలా అవుతుందో ఏమో, నొప్పులు ఎలా ఉంటాయో ఏమో అనే భయం మొదటినుంచి ఉంటే స్ట్రెస్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఆ భయాలు పక్కనపెట్టి ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి.

* గర్భంతో ఉన్న స్త్రీలకు పాదాలు వాస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు పాదాలు ఎత్తులో ఉంచుకోవడం మంచిది. స్త్రెస్ గా అనిపించదు.

* గర్భిణీ స్త్రీలు చేయగలిగే చిన్నపాటి వ్యాయామాలు కొన్ని ఉంటాయి. డాక్టరుని సంప్రదించి వాటి గురించి తెలుసుకోని, వ్యాయామం చేయాలి. దాంతో శరీరం, మనసు .. రెండూ రిలాక్సేషన్ ని పొందుతాయి.

* ఎప్పుడూ ఒకేచోట కూర్చోని ఏదోకటి ఆలోచించకుండా, కాస్త చల్లగాలికి నడుస్తూ ఉండాలి. తేలికైన నడక స్ట్రెస్ ని పోగొడుతుంది.

* గర్భిణీ స్త్రీలు ఎప్పుడూ ఒంటరితన్నాన్ని ఫీల్ అవకూడదు. దానికి భర్త సహకారం ఎంతో అవసరం. ఆ సమయంలో కబుర్లు పెట్టడానికి భర్తను మించినవారు లేరు. కాబట్టి, భాగస్వాములు ఒకరితో ఒకరు సమయాన్ని గడపాలి.

* చిన్నపిల్లలతో ఆడుకోవడం మంచిది. దీనివలన మనసెప్పుడు పాజిటివ్ గా, ఉల్లాసంగా ఉంటూ, కడుపులోని బిడ్డ ఎప్పుడూ బయటకి వస్తుందా, ఎప్పుడూ తనతో ఆడుకుందామా అనే పాజిటివ్ భావనలు పెరుగుతాయి.