దీపారాధన కుందిలో ఎన్ని వత్తులు వేయాలి ?  

How Many Cotton Wicks To Be Used While Lighting The Lamp-

సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి దీపారాధన చేసే సమయంలో ఎన్ని వత్తులు వేయాలనే విషయంలో సందేహం రావటం సహజమే.దాని గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.2 వత్తులు లేదా 5 వత్తులు ఎన్ని అని సరే దానికి సమాధానం .5 వత్తులు ఉత్తమం అని పెద్దలు చెప్పుతూ ఉంటారు.

How Many Cotton Wicks To Be Used While Lighting The Lamp-

మొదటి వత్తి భర్త, సంతానం సంక్షేమం కోసమని రెండో వత్తి అత్త మామల క్షేమానికి, మూడోది అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లెళ్ళ క్షేమానికి, నాల్గవది గౌరవం, ధర్మవృద్ధిలకూ, అయిదోది వంశాభివృద్ధికి అని చెప్తారు.

దీపారాధన ఎవరు చేసినా రెండు వత్తులు తప్పనిసరిగా వుండాలనేది ఒక నియమం అని చెప్పవచ్చు.

How Many Cotton Wicks To Be Used While Lighting The Lamp-

అయితే చాలా మంది 5 వత్తులను వేసి దీపారాధన చేస్తూ ఉంటారు.

How Many Cotton Wicks To Be Used While Lighting The Lamp- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) How Many Cotton Wicks To Be Used While Lighting The Lamp-- Telugu Related Details Posts....

DEVOTIONAL