ఉడకబెట్టిన గుడ్లను ఉడికించిన తర్వాత ఎంతసేపటిలో తినాలి  

How Long You Can Keep Boiled Eggs-

ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డును తింటే మన శరీరానికి ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలకలుగుతాయి. కోడిగుడ్డును ఫ్రై లేదా కూరగా చేసుకొని తినటం కన్నఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డును తినటం మంచిది. మన శరీరానికి ఎక్కువ పోషకాలఅందాలంటే ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డును తినాలి..

ఉడకబెట్టిన గుడ్లను ఉడికించిన తర్వాత ఎంతసేపటిలో తినాలి-

అయితే ఉడికించిన కోడిగుడ్డునచాలా మంది ఉదయం ఉడికించి సాయంత్రం తింటూ ఉంటారు. ఆలా చేయటం చాలా తప్పుఉడికించిన కోడిగుడ్డును ఉడికించిన వెంటనే తినాలి. అయితే ఉడికించిన ఎంసేపటిలో తినాలో తెలుసుకుందాం.

ఉడకబెట్టిన గుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో పెట్టకపోతే ఒక పూట వరకు అలాగే ఉంచతినవచ్చు. ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఒక పూట సమయం దాటితే తినకూడదు.

ఎందుకంటఉడికిన గుడ్డుపై బాక్టీరియా, వైరస్‌లు త్వరగా చేరి అవి కంటామినేటఅవుతాయి. కనుక ఉడికిన గుడ్డును ఒక పూటలోపే తినాల్సి ఉంటుంది. ఇఉడికించిన గుడ్డును పొట్టుతో అలాగే ఫ్రిజ్‌లో పెడితే వారం రోజుల వరకవాటిని నిల్వ ఉంచవచ్చు.

అయితే పొట్టు తీసిన ఉడికించిన గుడ్డును 3-4 రోజువరకు ఫ్రిజ్‌లో నిల్వ ఉంచవచ్చు.

అయితే ఉడికించిన గుడ్డును ఫ్రిజ్‌లో పెట్టినప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలనతప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఉడికించిన కోడిగుడ్డును గాలి చొరబడని టైటకంటెయినర్‌లో పెట్టి ఫ్రిజ్‌లో పెడితే పాడవకుండా ఉంటాయి. ఏది ఏమైనఉడికించిన కోడిగుడ్డును ఉడికించిన తర్వాత ఎంత తొందరగా తింటే అంత మంచిదిఅలాగే మన శరీరానికి పోషకాలు బాగా అందుతాయి.