స్కిన్ ట్యాగ్ ( చర్మంపై అధికంగా పెరిగిన చర్మం) తొలగించుకోవటానికి ఇంటి నివారణలు  

Home Remedies For Skin Tags-

Home Remedies For Skin Tags--Home Remedies For Skin Tags-

1.ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్: