మైగ్రేన్ తలనొప్పిని త్వరగా తగ్గించే ఇంటి చిట్కాలు  

Home Remedies For Migraines-

 • మైగ్రేన్ తలనొప్పిని భరించటం చాలా కష్టం. తలకు ఒక వైపుకు మాత్రమే వచ్చే నొప్పి కొందరికి పార్శ్వ భాగానికే మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది.

 • మైగ్రేన్ తలనొప్పిని త్వరగా తగ్గించే ఇంటి చిట్కాలు-

 • మరికొందరికతల మొత్తం వస్తుంది. తల మీద సుత్తితో కొట్టినట్టు ఉండటం, ముక్కు చుట్టఎదో కదులుతూ ఉన్నట్టు అన్పించటం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి.

 • ఈ బాధ నుండి ఉపశమనానికి ఎక్కువగా పెయిన్ కిల్లర్స్ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారుఅయితే ఎక్కువగా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగవస్తాయి.

 • అందువల్ల మైగ్రేన్ తలనొప్పిని కొన్ని ఇంటి చిట్కాల ద్వారతగ్గించుకోవచ్చు. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.

 • తాజా ద్రాక్ష రసాన్ని త్రాగితే తలనొప్పి నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. రోజులరెండు సార్లు త్రాగాలి.

  దాల్చినచెక్క మెగ్రైన్ తలనొప్పిని తగ్గించటంలో చాలా ప్రభావవంతంగపనిచేస్తుంది. దాల్చినచెక్క పొడికి నీటిని కలిపి పేస్ట్ చేసి నుదురు మీరాయాలి.

 • అరగంట అయ్యాక వేడి నీటితో కడగాలి. ఈ విధంగా రోజులో రెండు నుంచమూడు సార్లు చేస్తే నొప్పి నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

 • కెఫీన్ కూడా మైగ్రేన్ తలనొప్పిని తగ్గించటానికి సహాయపడుతుంది. అందువల్రోజులో రెండు సార్లు కాఫీ లేదా టీ త్రాగితే మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

 • అల్లం ఒంటి నొప్పులను తగ్గించటమే కాకుండా మైగ్రేన్ తలనొప్పినతగ్గించటంలో కూడా సహాయపడుతుంది. అల్లం రసంలో కొంచెం నిమ్మరసం కలుపుకొనత్రాగవచ్చు.

 • లేదా అల్లం టీ తయారుచేసుకొని త్రాగవచ్చు.

  వెలుతురు ఎక్కువగా ఉన్న ఈ మైగ్రేన్ తలనొప్పి వస్తుంది.

 • అందువల్ల లైట్సఆఫ్ చేసి చీకటి ప్రదేశంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

  మైగ్రేన్ తలనొప్పిని తగ్గించటానికి మంచి సమర్ధవంతమైన మార్గం మసాజ్ చేయటం.