మైగ్రేన్ తలనొప్పిని త్వరగా తగ్గించే ఇంటి చిట్కాలు  

Home Remedies For Migraines-

మైగ్రేన్ తలనొప్పిని భరించటం చాలా కష్టం. తలకు ఒక వైపుకు మాత్రమే వచ్చే నొప్పి కొందరికి పార్శ్వ భాగానికే మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. మరికొందరికతల మొత్తం వస్తుంది..

మైగ్రేన్ తలనొప్పిని త్వరగా తగ్గించే ఇంటి చిట్కాలు-

తల మీద సుత్తితో కొట్టినట్టు ఉండటం, ముక్కు చుట్టఎదో కదులుతూ ఉన్నట్టు అన్పించటం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి.ఈ బాధ నుండి ఉపశమనానికి ఎక్కువగా పెయిన్ కిల్లర్స్ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారుఅయితే ఎక్కువగా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగవస్తాయి. అందువల్ల మైగ్రేన్ తలనొప్పిని కొన్ని ఇంటి చిట్కాల ద్వారతగ్గించుకోవచ్చు.

వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.తాజా ద్రాక్ష రసాన్ని త్రాగితే తలనొప్పి నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. రోజులరెండు సార్లు త్రాగాలిదాల్చినచెక్క మెగ్రైన్ తలనొప్పిని తగ్గించటంలో చాలా ప్రభావవంతంగపనిచేస్తుంది.

దాల్చినచెక్క పొడికి నీటిని కలిపి పేస్ట్ చేసి నుదురు మీరాయాలి. అరగంట అయ్యాక వేడి నీటితో కడగాలి. ఈ విధంగా రోజులో రెండు నుంచమూడు సార్లు చేస్తే నొప్పి నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

కెఫీన్ కూడా మైగ్రేన్ తలనొప్పిని తగ్గించటానికి సహాయపడుతుంది. అందువల్రోజులో రెండు సార్లు కాఫీ లేదా టీ త్రాగితే మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.అల్లం ఒంటి నొప్పులను తగ్గించటమే కాకుండా మైగ్రేన్ తలనొప్పినతగ్గించటంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అల్లం రసంలో కొంచెం నిమ్మరసం కలుపుకొనత్రాగవచ్చు. లేదా అల్లం టీ తయారుచేసుకొని త్రాగవచ్చు.వెలుతురు ఎక్కువగా ఉన్న ఈ మైగ్రేన్ తలనొప్పి వస్తుంది.

అందువల్ల లైట్సఆఫ్ చేసి చీకటి ప్రదేశంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది.మైగ్రేన్ తలనొప్పిని తగ్గించటానికి మంచి సమర్ధవంతమైన మార్గం మసాజ్ చేయటంతల, మెడ భాగాలలో నెమ్మదిగా మసాజ్ చేస్తే మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.