మోచేతులు నల్లగా ఉన్నాయా....అయితే ఈ చిట్కాలు ఫాలో అయ్యిపోండి  

Home Remedies For Dark Elbows--

వంటసోడాలో పాలను కలిపి పేస్ట్ గా తయారుచేయాలి.